Bydlení manželů po rozvodu

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

5 min

Titulní obrázek článku

Rozvodové řízení nepřináší příjemné okamžiky ani jedné ze zúčastněných stran. Pojďme nyní probrat ty nejtypičtější situace, které by vás mohly během celého procesu potkat.

1. Musíme stále sdílet společný byt? Mají-li bývalí manželé společné právo k bytu, nemůže se jeden z nich bez souhlasu druhého rozhodnout se ukončit druhé osobě nájem. Manželka tudíž nemůže bývalému manželi z vlastní libovůle ukončit nájem. Jestliže tak učiní, může se on obrátit na soud a dovolat se neplatnosti takového jednání. Obecně se musí oba dva buď společně dohodnout, případně rozhodne soud a zruší společný nájem bytu s tím, že také určí, kdo se stane výlučným nájemcem.

2. Placení nájemného: Po rozvodu jste nějakou přechodnou dobu nuceni sdílet společný byt. Dohodli jste se, že budete nájemné platit napůl, avšak vy máte obavy, že váš bývalý partner nebude plnit své závazky. Lze nějak nájemné oddělit? Nikoli. Musíte na soud podat žalobu o zrušení práva společného nájmu bytu a určení nájemce. Připravte se tedy, že vás čekají výdaje za správní řízení, jež bude navíc nějakou dobu trvat.

3. Můžu prodat svůj byt? Po rozvodu bydlí oba bývalí manželé ve společném bytě, který patří do vlastnictví pouze jednoho z nich. Majitel bohužel byt prodat nemůže, aniž by měl souhlas druhého z manželů. Nemovitost lze prodat jedině v případě, že bývalému partnerovi zajistíte bydlení obdobné kvality. Pokud se bývalí manželé nedohodnou, kdo v bytě bude bydlet, přechází řešení celé věci k soudu, který rozhodne, kdo zůstane a kdo byt bude muset opustit (§ 768 NOZ). Stejně tak nemůžete ani vystěhovat bývalého manžela a dětmi z bytu, který vy sami vlastníte. Vlastnické právo je v tomto případě omezeno zájmem rodiny a dětí.

4. A jak je to s majetkem? Během rozvodu si se společným majetkem nemůžete nakládat dle libosti. Nemůžete si například odvézt pračku nebo ledničku, a to opět proto, že vlastnické právo je zde omezeno zájmem rodiny a dětí. Situaci nelze popsat v jedné větě, jelikož může nastat několik různých variant. V prvním bodě však dojde k dělení (vypořádání) majetku. Soud při něm přihlíží se také k tomu, kdo bude mít v péči dítě, kdo se jak staral o rodinu apod. Pokud nastane situace, kdy se manželé do tří let nedostanou k vypořádání majetku, připadnou movité věci tomu, kdo je jako vlastník dosud užíval, a nemovité přejdou do podílového vlastnictví.

Zajímají vás další otázky spojené s problematikou bydlení po rozvodu? Napište nám.

Podobné články