Bytové družstvo, koupě a pronájem bytu

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

12. 4. 2021

5 min

Titulní obrázek článku

Zvažujete koupi družstevního bytu? Na co byste si měli dát pozor a jak celý proces probíhá? V čem se nachází největší úskalí? Bytové družstvo a členství v něm přinášejí jistá specifika a já vás v následujícím článku upozorním na některá z nich.

V případě, že bydlíte v družstevním bytě nebo se jej chystáte pronajmout, musíte si uvědomit několik důležitých informací. Začnu od té naprosto základní, kterou není od věci si připomenout: Vlastníkem družstevního bytu je příslušné bytové družstvo, nikoli ten, kdo v něm bydlí, má zakoupený podíl ve družstvu a je jeho členem. Vy, jakožto obyvatelé nemovitosti, spadáte do kategorie „nájemník“. A naopak z druhé strany, bytové družstvo zde vystupuje z pozice pronajímatele.

A jak je to s případným dalším podnájmem? Koupili jste si družstevní byt, ale po čase jste naznali, že byste jej chtěli spíše pronajímat? Co nyní? Každé družstvo se řídí svými stanovami, přesto však obecně můžeme říci, že k podnájmu bytu potřebujete vždy souhlas družstva. Přesvědčování představuje samostatnou kapitolu, jelikož zde víc než kdy jindy platí tvrzení, že vše je o lidech. Může se totiž stát, že členové družstva budou patřit do kategorie: starý, mrzutý a extrémně neochotný. Zůstává potom ryze na vás, abyste svým šarmem a výřečností přesvědčili všechny na členské schůzi k udělení souhlasu.

Při koupi družstevního bytu si prakticky kupujete pouze podíl na bytovém družstvu a ne právo k užívání bytu, čímž se stáváte členem družstva a musíte respektovat zavedená práva a povinnosti. Ujistěte se proto, že vám byt prodává skutečně osoba oprávněná k této činnosti, tedy člen družstva, který má právo k užívání bytu. Popišme si ale celý proces. Připravte se, že si budete muset ověřit poměrně dost skutečností, a proto se vyplatí přizvat si k sobě právníka, který má v dané oblasti zkušenosti.

Nejdříve podepíšete dohodu o převodu členských práv a povinností (prakticky se jedná o převod členského podílu). Ověřte si, zda jste náhodou nepadli na vychytralého podvodníka, který vám prodává již jednou prodaný byt. Stačí se jednoduše zeptat na družstvu, kde o tom budou vědět. Druhá nesmírně důležitá věc: Zjistěte si, zda na převodce družstevního bytu není uvalena exekuce. Mohlo by se vám totiž nakrásně stát, že projdete celým procesem koupě bytu, zabydlíte se a v jistou chvíli přijde obsílka z exekutorského úřadu. Dostanete se takto do mašinérie zbytečných problémů. Vypátrat veškeré exekuce není ovšem právě snadné, pro začátek můžete nahlédnout do výpisu rejstříku dlužníků Solus nebo placené Centrální evidence exekucí.

Společně s dohodou o převodu členských práv se běžně podepisuje rovněž dohoda o finančním vypořádání, dokument, v němž je uvedeno, za kolik družstvo byt zpátky odkoupí při zániku členství.

Dalším krokem je uzavření nájemní smlouvy. Tato smlouva musí obsahovat všechny nutné náležitosti, například cenu za převod bytu, jinak je neplatná. A právě v tomto okamžiku bych vám doporučila poradit se s právníkem, pár stovek (případně tisíc, co je to v porovnání za cenu bytu) za jeho služby vám ušetří případné další komplikace. Navíc budete mít klidnou duši, že jste nic nepodcenili. Právník vám pomůže také se stanovami družstva a dalšími případnými záludnostmi.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky