Co dělat, když se nájemníkovi změní vlastník bytu?

Obrázek autora článku

UlovDomov

5 min

Titulní obrázek článku

Bydlíte v pronajatém bytě a jednoho dne zjistíte, že původní majitel svou nemovitost prodal. Změní se vám pouze pronajímatel, nebo vám skončí také nájem? Jaké konkrétní změny vás vlastně čekají?

Od 1. ledna 2014 je účinný Nový občanský zákoník (dále jen NOZ); jak se do praxe promítnou změny týkající se vztahu nájemníka a nového majitele nemovitosti?

Nemusíte se nikam stěhovat. NOZ říká, že změní-li se majitel domu či bytu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. Čili pokud bydlíte v pronajatém bytě a zjistíte, že nemovitost původní majitel prodal, nemělo by se pro vás prakticky nic změnit. Vaše nájemní smlouva je stále platná a dohodnuté podmínky zůstávají stejné. Změna vlastníka bytu se nijak nepromítne do jeho vztahu k vám, resp. nijak se nemění vaše dosavadní smlouva a v žádném případě se neruší.

Realita však bývá mnohdy jiná, jelikož nový majitel může mít s nemovitostí určité plány. Nastat může také situace, kdy se s vámi nový vlastník bude snažit uzavřít novou nájemní smlouvu (pro vás často méně výhodnou). Nenechte se však zviklat o svých právech ani přesvědčit o tom, že novou smlouvu musíte podepsat. Nemusíte. Stále totiž platí vaše původní smlouva. Nájem vám nemůže být vypovězen kvůli změně vlastnictví. Mějte tedy tuto informaci na paměti.

Pronajímatel může nájemní smlouvu vypovědět jedině ze závažných důvodů zákonně stanovených. Rozhodující je pak i skutečnost, zda máte nájem uzavřený na dobu určitou, či neurčitou (§ 2288). Připravte se i na možnost, že by se nový majitel snažil hledat jiné, zástupné důvody, aby vám mohl vypovědět nájem a pronajatý byt začít užívat dle vlastních přání. Výše uvedený paragraf naneštěstí pro nájemníka uvádí jako jeden z důvodů výpovědi i vágně označené věty:

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Zůstává tedy otázkou, co si pod těmito odstavci máme představit. Pamatujte však, že stále platí výpovědní lhůta, kterou jste si ujednali v nájemní smlouvě. Důležitá je i další novinka: Po skončení nájmu vám pronajímatel není povinen hledat a zajistit nový nájem.

Zažili jste netradiční jednání v souvislosti se změnou majitele pronajatého domu či bytu? Podělte se s námi o vaši zkušenost.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky