Co si může pronajímatel bytu dovolit?

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

5 min

Titulní obrázek článku

Natrefit na přívětivého pronajímatele nemusí být těžké, někdy člověk ale nemá takové štěstí. Jaké pravomoci má pronajímatel a co vše mu ještě musíte tolerovat?

Vstup do nájemního bytu: Majitel vás kontaktoval s tím, že by se rád podíval, v jakém stavu se byt nachází. Má na to právo? Ano. Pronajímatel může byt navštívit jak za účelem pouhé kontroly, tak i kvůli technickým záležitostem (údržba a revize topení, kotle, plynových zařízení, komínu apod.). Průběh kontroly by však měl co nejméně narušit běžný režim nájemníka, měl by se pohybovat v přiměřených mezích (adekvátní den i hodina) a neměl by omezovat jeho práva.

Vstup do bytu za účelem prohlídky ze strany nových nájemníků: I v tomto případě za vámi může majitel byt či domu přijít. Ano, nájemce má povinnost umožnit pronajímateli vstup do bytu, pokud jej chce ukázat novým, potenciálním nájemníkům, ale pouze ve lhůtě tří měsíců před vypršením původní nájemní smlouvy.

Může si pronajímatel fotit vybavení bytu? Nikoli. V případě, že si nepřejete, aby majitel fotil váš soukromý majetek (například pod záminkou budoucího prodeje bytu), můžete odmítnout. Jedná se o vaše osobní vlastnictví, přičemž po vás nikdo nemůže požadovat, abyste dali souhlas k focení. Striktně dle zákona jste povinni umožnit pouze přístup do bytu případným budoucím nájemníkům, a to pouze 3 měsíce před skončením vaší nájemní smlouvy, ne dříve. Je na druhou stranu pochopitelné, že se majitel nebo realitní kancelář snaží pořídit fotky kvůli inzerci bytu. Doporučuji proto domluvit si s majitelem pravidla a najít kompromis.

Návštěvníci v nájemním bytě. Nakazuje vám pronajímatel, koho a kdy si do bytu smíte vodit? Poučuje vás, abyste mu hlásili, že u vás přespí váš kamarád či známý? Nájemní byt nejsou koleje, kde byste museli hlásit každou návštěvu. Ohraďte se, pronajímatel totiž nemá nejmenší právo určovat, koho si do bytu pozvete. Nájemce může v bytě přijímat jakékoli návštěvy dle vlastního uvážení. Stejně tak zvaní návštěv nemůže být důvodem k vypovězení nájemní smlouvy.

Zákaz zvířete v bytě? Velice oblíbená otázka. Ne, majitel vám zvíře v bytě nemůže zakázat. Dle NOZ (Nového občanského zákoníku) si v bytě můžete přechovávat zvíře, aniž byste k tomu potřebovali souhlas majitele. Umožňuje vám to § 2258, kdy v bytě smíte chovat zvíře, pokud nepůsobí škodu na bytě nebo obtíže dalším nájemníkům.

Více si o právech a povinnostech nájemníků a pronajímatelů můžete přečíst zde.

Podobné články