Daň z pronájmu

Obrázek autora článku

UlovDomov

Titulní obrázek článku

Říká se, že v České republice funguje jeden z nejsložitějších daňových systémů. Jak je to s daní z pronájmu? Pronajímáte vlastní byt, z nájmu vám tudíž plynou příjmy, které přirozeně musíte zdanit. Částku za pronájem tedy uvedete ve svém daňovém přiznání pro fyzické osoby. Opravdu je to tak snadné?

Zákony a vyhlášky se často mění, a pro ty o daních to platí dvojnásobně, což je dobré mít na paměti. Zjistěte si vždy aktuálně na daný rok, zda trvají stále stejná pravidla jako posledně. Daňové zákony se totiž mění často a mnohdy se v nich neorientuje nikdo jiný než účetní, pro něhož je to každodenní chleba, a má tudíž kapacitu změny sledovat. Níže popsaný postup se pouze vztahuje na fyzické osoby pronajímající byt, nikoli pro nemovitosti zapsané v obchodním majetku. Jakožto fyzická osoba neodvádíte z daně z pronájmu sociální ani zdravotní, na rozdíl od plátce nemovitosti zapsané v obchodním majetku.

Zběhlí v oboru jsou si jistě vědomi toho, že o finální podobě daňového přiznání rozhoduje vždy více okolností, nejen samotný příjem. Zda uplatňujete slevu na dítě, manželku nebo různá daňová zvýhodnění. Jeden z Murphyho zákonů trefně glosuje: „Pokud v daňové přiznání není špatné číslo, ani špatný text a nechybí podpis, ani přílohy, pak jistě bylo podáno po lhůtě.“ Já dodávám, že na odborné věci by měli být odborníci, kteří vám správně (účetně) poradí. Pojďme si nyní obecně říci, jaké jsou možnosti při odvodu daně z příjmu.

Příjmy z pronájmu se započítají do úhrnu vašich celkových příjmů s tím, že si můžete odečíst náklady za údržbu bytu. V tomto okamžiku si můžete zvolit dvě varianty: buď si začnete schovávat každou účtenku   a reálně si odečtete vaše náklady na opravy a údržbu bytu, nebo využijete paušální odečet nákladů ve výši 30 %, maximálně však do výše 600 tisíc korun. Funguje to obdobně jako u odečtu nákladů u živnostníka (tzv. OSVČ), reálné náklady versus paušál. Odečet skutečných výdajů je pochopitelně náročnější na vedení účetní evidence v časovém sledu, avšak vyplatí se ji vést, pokud očekáváte, že vaše výdaje přesáhnou 30 % příjmů z nájmu.

Mezi čisté příjmy z pronájmu se počítá pouze nájemné oproštěné od záloh na vodu a energie apod. Užitečné je proto vymezit si jasně ve smlouvě částku za nájemné a částku za zálohy. I když používáte paušální odečet nákladů, musíte si vést evidenci příjmů či případných pohledávek, vaše příjmy z pronájmu musí být totiž prokazatelné.

Na závěr vám doporučuji vyhledat účetního zvláště v případě, že spravujete více pronájmů (či plánujete jich mít více), ten vám nejlépe zpracuje daňové přiznání a doporučí, jakých slev na dani můžete využít právě vy.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky