Družstevní byt – koupě & prodej

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

30. 11. 2021

5 min

Titulní obrázek článku

V článku Bytové družstvo, koupě a pronájem bytu jsem stručně představil specifika, jež přináší bydlení, potažmo koupě družstevního bytu. Celá problematika je však pestřejší a nabízí mnoho dalších otázek. Pojďme si nyní říci ještě více o prodeji a koupi družstevního bytu.

Své povídání začnu od bazální otázky: Proč jsou vlastně družstevní byty atraktivní? Vždyť s sebou koupě mnohdy přináší více problémů než při získávání bytu do osobního vlastnictví? Odpověď je nasnadě a vysvětlení je ryze prozaické: Družstevní byty lákají především svou cenou.

Koupě družstevního bytu není vlastně koupí jako takovou, ale převodem práv a povinností a získání podílu členství. Nutno navíc doplnit, že družstevní podíl nelze dělit, je možné s ním nakládat pouze jako s celkem. Koupí-li si proto družstevní byt nemanželský pár, musí se mezi sebou dohodnout, na koho práva k bytu a členství napíší. V případě bytu v osobním vlastnictví může být naopak u jedné nemovitosti zapsáno v katastru více majitelů. V tomto ohledu přináší koupě družstevního bytu jistou nevýhodu. Před vlastní koupí si především zjistěte co nejvíc relevantních informací: Jak je to s placením do fondu společných oprav a jeho aktuální stav a například k jakým závazkům se družstvo dříve upsalo.

Sympatický je dále rovněž fakt, že u družstevního bytu nemusíte platit daň z převodu nemovitosti, jelikož převádíte pouze právo k užívání, fakticky byt stále spadá pod družstvo, které je jeho vlastníkem. Při převodu nemovitosti se běžně platí daň s jednotnou sazbou 3 % ze základu daně (určeného znaleckým posudkem), a to do tří měsíců od zápisu do katastru. Úhradu si musí ohlídat sám poplatník, finanční úřad vám nepošle žádnou výměru ani pokyn k zaplacení. To však již odbíhám od původního tématu. Pojďme tedy zpátky!

Daň, které se však nevyhnete, je daň z příjmu, protože jste práva k užívání bytu prodali za úplatu, čímž jste si přirozeně zvýšili příjem. To by však nebylo, abychom ani zde neobjevili nějakou výjimku: Daň z příjmu proto neplatíte tehdy, pokud družstevní byt užíváte delší dobu než 5 let (počítáno od nabytí bytu do doby převodu).

K prodeji, stejně tak i pronájmu družstevního bytu se vyžaduje souhlas bytového družstva. Odlišná situace však nastává při převodu družstevních práv (tedy práv v bytě bydlet), ty lze přepsat na jinou osobu, aniž by s tím muselo souhlasit družstvo. Výjimku by mohl tvořit pouze případ, že by souhlas s převodem vyžadovaly samotné stanovy družstva. Vyplatí se proto vyčlenit si nějaký čas navíc a skutečně si je pročíst.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky