Katastr nemovitostí: základní info

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

16. 4. 2021

10 min

Titulní obrázek článku

V katastru nemovitostí najdete nejen informace, kdo je vlastníkem konkrétní parcely, dozvíte se zde také mnoho dalších důležitých údajů: zda na pozemku stojí nemovitost, kdo jsou její majitelé, jaký podíl který z nich přesně vlastní, zda nemovitost spadá do nějakého pásma ochrany (národní památka, národní kulturní památka) atd.

Katastr nemovitostí spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Na jejich stránkách najdete veškeré užitečné informace, a to například, jaký zápis zde můžete realizovat: vlastnické právo, předkupní právo, možnost pronajímat nemovitost, právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo a další. Celý výčet naleznete zde.

Zápis do katastru nemovitostí můžete provést několika způsoby: elektronicky právě prostřednictvím výše zmíněné stránky, formulář se všemi náležitostmi můžete poslat poštou anebo celý proces vyřídíte osobně na příslušném katastrálním úřadě. K elektronické žádosti je vhodné stáhnout si doporučovaný software (je dostupný na webu), díky němuž byste při vyplňování neměli dělat chyby (obsahuje totiž také nápovědu). Na stránkách ČÚZK najdete přehledný postup s odkazy na technické požadavky. Nutno dodat, že elektronické podání vyžaduje jistou zkušenost, v opačném případě si vyhraďte dostatek času k pročtení všech technických požadavků: elektronický podpis (ten k podání potřebujete), povolené formáty dokumentů, velikost přílohy aj. Jestliže nemáte elektronický podpis, můžete návrh podat i bez něj, ale do 5 dní jej musíte žádost doplnit ústním podáním, případně žádost zaslat v listinné podobě.

Nebudu zde opisovat vyčerpávající postup celého řízení, ten si najdete na doporučovaných stránkách. Zmíním však, že vždy musíte znát konkrétní katastrální úřad, do jehož obvodu nemovitost spadá. To si snadno vyhledáte na této webové stránce. Zde je možnost nahlédnout zdarma do katastru nemovitostí. Není potřeba žádná předchozí registrace, k vyhledávání stačí znát pouze adresu nemovitosti. Zjistíte zde nejen majitele pozemku, zda je součástí nějaká stavba, ale i v jakém územním obvodu se nemovitost nachází. Web představuje jakousi demo verzi, která zájemcům poskytne pouze základní údaje. Není možné zde získat list vlastnictví nebo vyhledávat podle příjmení či rodného čísla vlastníka (více v článku Katastr nemovitostí: přístup do elektronické databáze). Přehled všech katastrálních úřadů je k dispozici rovněž na této stránce. Dále se připravte, že za přijetí každého návrhu na zahájení řízení se vybírá poplatek 1000,- Kč.

K nemovitostem se v katastru nemovitostí vztahuje i tzv. poznámka. Tou lze u daného objektu uvést významné informace, například: zda je stavba v exekučním řízení, jestli je vydán zákaz nakládat s nemovitostí nebo případné uvolnění zástavního práva. Poznámka se k nemovitosti zapíše na základě rozhodnutí soudu, správce daně, soudního exekutora, insolvenčního správce a dalších.

Pojďme si nyní na stránce vyhledat slavnou brněnskou Vilu Tugendhat. Na hlavní stránce si zadáme, že chceme vyhledat stavbu, určíme obec, číslo popisné, případně přesnou adresu, tedy: Černopolní 237/45. Následně se dozvíme přesnou výměru pozemku (1211 m²), vlastníka (Statutární město Brno), způsob ochrany nemovitosti (nemovitá kulturní památka). Poslední informace se může zdát zdánlivě nadbytečná, zkušení však ví, že u kulturních památek je obtížnější provádět rekonstrukci, výměnu oken či jiné úpravy, protože potřebujete svolení od příslušného městského nebo krajského úřadu, a to podle výše ochranného pásma.

Podobné články