Kdo je zodpovědný za opravy v bytech II.

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

5 min

Titulní obrázek článku

Jste majitelem bytu a praskne vám vodovodní trubka ve zdi? Krom přání, že by bylo vhodné mít byt pojištěný, vám nejspíš záhy prolétne hlavou myšlenka, kdo hradí náklady na odstranění podobných závad? Bude situace odlišná, když se stane ve vašem vlastním bytě, nebo bytě družstevním?

Situaci s nájemními byty jsme popsali již v článku Kdo je zodpovědný za opravy v nájemních bytech – zde se dočtete, jaké opravy si financuje sám nájemník či podnájemník a za jaké opravy jste zodpovědní vy, jakožto majitelé bytu. Ale jak je to s byty ve vlastnictví, případně s družstevními byty? Drtivou většinu oprav v bytě si v obou případech hradí sám vlastník bytu, případně nájemce družstevního bytu.

Bydlení v družstevním bytě se velice podobá bydlení ve vlastním bytě. Nájemník takového bytu je totiž členem družstva a taktéž vlastníkem podílu v něm. Za opravy v bytě si platí sám, nicméně v některých případech mu družstvo, dle předchozí dohody, může přispět, například na výměnu radiátorů. Majitel bytu na tom, co se oprav v bytě týče, není o moc lépe. I ten by si náklady na odstranění škod z prasklého vodovodního potrubí musel zaplatit sám. Nepatří však již do bytového družstva, nýbrž do společenství vlastníků jednotek (SVJ).

SVJ si (stejně jako družstvo) vede fond na různé opravy a údržbu společných prostor v domě. Na schůzi SVJ se můžou vlastníci jednotek shodnout na výměně plastových oken, zateplení apod. Tyto opravy jsou pak přirozeně financovány ze společného fondu. Obecně se lze držet pravidla, že všechny opravy v bytě si platí sám vlastník či nájemník družstevního bytu, výjimky tvoří opravy odhlasované na schůzi (SVJ či bytového družstva).

Za společné prostory v domě není zodpovědný pouze (pod)nájemník; členové SVJ nebo nájemníci družstevních bytů přispívají do společných fondů, z nichž se následně financuje úklid společných prostor, údržba výtahu, osvětlení na chodbách apod. Celý vtip spočívá v tom, že nikde není pevně určeno, jak vysoký má být měsíční příspěvek do fondu.

Může samozřejmě nastat rovněž situace, že s diskutovanou opravou nebudou všichni majitelé jednotek či členové družstva souhlasit? Co nyní? Jak postupovat v případě, kdy většina odhlasovala jistou úpravu, například revitalizaci balkonů, ale vy osobně s ní nesouhlasíte? Nejprve si zjistěte, zda diskutovaný prostor spadá do vašeho bytu, nebo do společných prostor. Nahlédněte proto do Prohlášení vlastníka budovy. Jedná se o listinu v katastru nemovitostí, kde se dozvíte, co přesně patří k vašemu bytu. Shromáždění totiž nemá právo rozhodovat o čemkoli, co nespadá do společných prostor.

Rozhodne-li shromáždění o opravě společných prostor tříčtvrteční většinou, zbytek se musí tomuto rozhodnutí podřídit. Tato většina se nepočítá podle zúčastněných osob, ale podle podílu na společných částech domu, tedy dle velikosti bytu. A naopak, jestliže si majitel bytu vezme do hlavy, že chce rekonstruovat například balkon nebo cokoli z venkovní části, musí mít k tomu povolení zbývajících členů shromáždění, jelikož se chystá k úpravě, která mění celkový ráz domu.

Podobné články