Kdo je zodpovědný za opravy v nájemních bytech

Obrázek autora článku

UlovDomov

5 min

Titulní obrázek článku

Odloupl se vám kus omítky ze stěny, kape vám kuchyňský kohoutek, zlobí vás ohřívač na teplou vodu, plastová okna se špatně dovírají? Už je to nezvratné, budete muset zavolat opraváře. Bydlíte v podnájmu a tápete, zda opravy půjdou z vaší kapsy, nebo je bude platit majitel bytu. Jak tedy postupovat?

Úplně nejdůležitější informace opět najdete ve své smlouvě. Zákony nezákony, ohlídejte si především vlastní smlouvu, tam často najdete rozsah úprav v bytě, za něž jste zodpovědní. Pojďme se však podívat, jak drobné opravy v nájemním bytě řeší zákon. Za drobné opravy považujeme opravy bytu a jeho vnitřního zařízení, což se pochopitelně netýká společných prostor domu (chodeb, sklepů aj.), ty spadají do jiné kategorie. Obecně se odlišují dva typy oprav: drobné opravy a běžná údržba bytu představují první skupinku. Zde spadá přesně ten typ oprav, které byly vyjmenovány v úvodu článku. Zákonodárci nelenili    a uvedli celkem podrobně, jaké opravy mají na mysli. Pro představu dále nabízím výňatek: „opravy jednotlivých částí oken a dveří, opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub“ a mnoho dalších. Jedná se o drobné, provozní opravy, a hradí je proto nájemce.

Dále se drobné opravy posuzují podle výše nákladu, a to do částky 1000 Kč. Takže jestliže jste ve vyčerpávajícím výčtu oprav ze zákona nenašli svou závadu a oprava vás nestojí více než 1000 Kč, hradíte si ji z vlastní kapsy. Mezi náklady spojené s běžnou údržbou spadá také malování bytu, čištění odpadů, podlahových krytin atd.

Nedohodli jste si přesný rozsah oprav bytu ve smlouvě? Nový občanský zákoník (NOZ) sice zrušil nařízení vlády č. 258/1995 Sb. (§ 5 a 6) o opravách v bytě (viz krátká citace výše), nicméně experti tvrdí, že se tímto nařízením můžete dočasně řídit. Neplatné nařízení bude nadále fungovat jako ideové vodítko a můžeme jej chápat jako tzv. soft law.

Jaké opravy platí pronajímatel? Vylučovací metodou logicky žádnou ze seznamu vyjmenovaných drobných oprav, naopak hradí závady, které znemožňují používání bytu a ohrožují zdraví. Na tomto místě je vhodné dodat, že nájemník má naopak povinnost takovou závadu okamžitě nahlásit. Jestliže tak neučiní, spadají výdaje na opravu na jeho vrub. Pronajímatel je dále zodpovědný za výměnu celých předmětů, které jsou součástí vnitřního vybavení bytu. Pod touto formulkou si můžeme představit například výměnu poškozené kuchyňské linky nebo starých plastových oken za nová, pokud by ta původní ohrožovala zdraví nájemníka.

Stejně tak by si měl sám pronajímatel shánět opraváře na odstranění závad, jež jsou v jeho kompetenci. Neučiní-li tak, má nájemník právo zajistit si vlastního opraváře a náklady požadovat po pronajímateli, případně si částku odečíst z nájemného. Majitel musí rovněž nájemci sdělit, že se v bytě chystá učinit opravy, a to alespoň tři měsíce dopředu.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky