Kdo je zodpovědný za úklid chodníků?

Obrázek autora článku

Samuel Varga

7. 12. 2022

5 min

Titulní obrázek článku

Uklouznete v zimě na neupravovaném chodníku a zažalujete za to majitele nemovitosti. V USA běžná praxe. V České republice, potažmo i v jiných částech Evropy, funguje naštěstí odlišná mentalita. Kdo je však zodpovědný za úklid chodníků, aby byly za ztížených podmínek dostupné? Komu by v našem hypotetickém případě hrozila žaloba?

Dlouhou dobu za úklid chodníků zodpovídali majitelé nemovitostí. Od roku 2009 má na starost údržbu chodníků jejich majitel, v drtivé většině tedy obce nebo města. Ty rovněž zodpovídají za to, aby byly uklizené, schůdné a obecně vhodné k užívání. Majitelé přilehlých domů jsou tedy z obliga. Zřetel musíme brát samozřejmě i na aktuální podmínky. Jestliže přes noc náhle napadnou 2 metry sněhu, nemůžeme očekávat, že ráno budou všechny chodníky odklizené. Zákon říká, že odpovědnost nenese majitel pouze v tom okamžiku, kdy se prokáže, že nebylo v jeho moci závadu odstranit.

Když je řeč o zimě a sněhu, víte, že za sníh ze střechy nebo padající rampouchy zodpovídá majitel domu? Ten má povinnost udržovat svou nemovitost v takovém stavu, aby se nikdo z okolí nezranil. Za padající sníh uvolněný ze střechy je odpovědný právě on.

Vraťme se však zpátky k chodníkům. Na závěr ještě upřesním, že obce a města zodpovídají také za škody, které majiteli domu vzniknou v důsledku špatného stavu přilehlé komunikace. Nepleťme si je však s újmou, jež vznikne při provozu na této komunikaci. Při žádosti o kompenzaci za zranění, které se prokazatelně stalo kvůli špatnému stavu komunikace, je vhodné doložit fotografii daného místa a vaši lékařskou zprávu. Dříve, než však rozeběhnete mašinérii soudních žalob, se na chvíli zamyslete a s využitím zdravého rozumu posuďte, zda jste se nezranili spíše vinou vlastní nepozornosti.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky