Když nájemce vymění zámek, musí odevzdat klíč pronajímateli?

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

27. 9. 2022

5 min

Titulní obrázek článku

Přestěhovali jste se do nového nájmu, vyřešili jste všechny důležité smlouvy i předávací protokoly a začínáte spokojeně bydlet. Poslední věc, která vám zbývá ještě udělat, je vyřešit klíče od bytu. Jak ale postupovat správně? Je vlastně nutné vyměnit zámek? A musíte k tomu mít souhlas majitele?

Může nájemce zámek vyměnit?

Jako nový nájemnící chcete mít byt zcela pod svou kontrolou. Jak to tedy udělat s klíči? V bytě před vámi přece jen někdo bydlel a není výjimkou, že bývalému nájemníkovi zůstala kopie klíčů. Stejně tak klíč od bytu vyžaduje i majitel. I on chce mít nad bytem kontrolu a v případě potřeby jej chce zkontrolovat. Mezi pronajímatelem a nájemníky tak vzniká spor.

Podle § 2263 nového občanského zákoníku platí, že „nájemce může provést úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu nebo domu pouze tehdy, souhlasí-li s tím pronajímatel“. Jestliže nájemce takovou úpravu přesto provede, musí při skončení nájmu tyto úpravy odstranit a byt vrátit do předešlého stavu.

Výměna zámkové vložky není přímo úpravou ani přestavbou bytu, ale pouze zabezpečení bytu. Proto nájemník může zámky vyměnit i bez souhlasu majitele, musí však po skončení nájmu vrátit zámek původní.

Nájemce nemá povinnost nové klíče odevzdat majiteli.

Může pronajímatel kontrolovat stav bytu?

Tuto problematiku jsme již řešili v minulém článku, ve zkratce však ano. Pronajímatel může kontrolovat stav bytu a je to přímo doporučeno, aby se tak stalo. Je však nutná předešlá domluva a přítomnost nájemce. Pronajatý byt se stává domovem nájemce a takto ho chrání i zákon, který v § 178 stanoví, že „kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“.

Za určitých okolností do bytu vstoupit může

Můžou nastat skutečnosti, kdy je nutné do bytu vniknout, i bez předešlého ohlášení, a to je odvrácení hrozící škody. Pokud tedy z bytu vytéká voda, majitel má přímo povinnost dveře otevřít a další škodě zabránit. Ochrana soukromí v těchto případech ustupuje ochraně majetku. Pozor, postup odvrácení škody však musí být přiměřený a opravdu opodstatněný.

Co z toho plyne?

Pokud se rozhodnete vyměnit zámkovou vložku a nové klíče majiteli odevzdat nechcete, máte na to právo. Pokud ale hrozí škoda a nelze ji odvrátit jinak, pronajímatel může do bytu vstoupit a náklady na otevření bytu nesete vy, jako nájemci.

Zvolte kompromis

Řada pronajímatelů a nájemců proto volí kompromis: Jeden klíč vloží do obálky, tu přelepí a přes přelepky se oba podepíší. Klíč v obálce tím zapečetí tak, aby bylo patrné, zda byl či nebyl použitý. A zapečetěnou obálku si u sebe ponechá pro případ nouze pronajímatel.

Pokud pak dojde k nejhoršímu a byt je nutné např. kvůli havárii vody, unikajícímu plynu nebo požáru otevřít, nemusí čekat na zámečnickou službu nebo vyrážet dveře, ale stačí dveře klíčem otevřít.

Podobné články