Literatura k problematice nájemního bydlení

Obrázek autora článku

UlovDomov

5 min

Titulní obrázek článku

Dostupné literattury o problematice nájemního bydlení vydané v knižní podobě není příliš mnoho. Uvádíme tedy alespoň knížky, které dostupné jsou a zároveň jsou aktuální.

 Nájemní a družstevní bydlení
  • Nový občanský zákoník přinesl zásadní změny, které ovlivňují i vztahy pronajímatele a nájemníka. Kniha právě tyto aktuální změny popisuje – měli byste mít tedy po jejím přečtení mít dostatečný přehled o této problematice.

Jak správně pronajmout byt
  • Praktická příručka, jak úspěšně pronajímat byt, jak se vyvarovat chyb apod. Publikace obsahuje vzory jednotlivých smluv a popisuje konkrétní legislativní úpravy. U této knížky je potřeba si pohlídat aktuálnost jednotivých informací a smluv.

Nájem a podnájem bytu
  • Knížka poskytuje informace týkající se práv užívání, vzniku a zániku nájmu bytu a v neposlední řadě vymezuje jednotlivé povinnosti smluvních stran. V knížce jsou uvedeny praktická doporučení a příklady ze života. U této knížky je ale potřeba si dát pozor na aktuálnost – legislativní předpisy se neustále mění, proto je potřeba zakoupit aktualizované vydání.

Rádce nájemníka bytu
  • Kniha nabízí komplexní přehled právní úpravy nájemního bydlení. Uvádí časté otázky a odpovědi zainteresovaných stran, vybraná ustanovení, vzory smluv a roli státu v této problematice.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky