Nájem a změny spojené s NOZ

Obrázek autora článku

UlovDomov

28. 7. 2020

5 min

Titulní obrázek článku

Od 1. ledna 2014 platí Nový občanský zákoník (NOZ), který s sebou přinesl mnoho významných změn. A několik z nich se týká právě bydlení. Nyní může pronajímatel vypovědět nájemci smlouvu ze zákonem stanovených důvodů v tříměsíční lhůtě, ať je již smlouva sjednaná na dobu určitou nebo neurčitou. Jaké to jsou důvody? Nevíte? Čtěte dál a dozvíte se víc.

Hned na začátku mějte na paměti důležitý fakt: Nájem nemovitostí se řídí dle NOZ, i když byl sjednán před jeho zavedením. Novela ale záhy dodává, že se práva a povinnosti budou posuzovat i podle předešlých právních předpisů. Obecně můžeme prohlásit, že vaše smlouva má přednost před aktuálním zákonem, tudíž je zásadní, co ve vaší smlouvě stojí (a nesmí být samozřejmě v rozporu s tehdejšími zákony). Jak pronesl Rudyard Kipling: „Počítej se zákony, ale i s tím, že existují výjimky.“ NOZ rozhodně přináší nájemci více práv, na oplátku však očekává větší aktivitu z jeho strany. Nebojte se proto ozvat.

Smlouva na dobu určitou představuje časově ohraničenou smlouvu, nutně omezenou datem. Drobný dodatek: Aktuálně NOZ říká, že jestliže jsme uzavřeli smlouvu na 50 let a déle, jedná se prakticky o smlouvu na dobu neurčitou, ale v prvních 50 letech lze nájem vypovědět pouze z ujednaných výpovědních důvodů a ujednané výpovědní době. Obecně platí, že pronajímatel může nájemci smlouvu vypovědět pouze ze závažných a zákonem stanovených důvodů. Co však dělat, pokud jako nájemce máte smlouvu na dobu určitou a získali jste zaměstnání v jiném městě, kam nebudete moci ze současného domova dojíždět – je možné nájemní smlouvu vypovědět? Ano, tento případ je posuzován jako jeden ze zákonem stanovených důvodů, a proto to možné je.

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou mimo jiné i kvůli tomu, že byt potřebuje pro rodinného příslušníka, případně pro sebe, je-li sám v rozvodovém řízení. Nájemce však naopak může dva měsíce od výpovědi požádat soud, aby přezkoumal, zda se tak skutečně stalo. Zda v bytě opravdu bydlí rodinný příslušník. Pronajímatelé totiž mohou zneužívat možnosti vypovědět smlouvu na dobu neurčitou současnému nájemci s odůvodněním, že zde bude bydlet jejich rodinný příslušník, a přitom si do bytu nastěhují někoho jiného, například za výhodnější cenu. Ukáže-li se, že byt využívá jiná osoba, může nájemce požadovat náhradu škody a opětovné pronajmutí bytu.

Existují přirozeně i případy, kdy pronajímatel může vystěhovat nájemce prakticky ihned: Jestliže mu nezaplatil nájem delší dobu než tři měsíce, jestliže poškozuje byt nebo jej neužívá k účelu, na němž se společně dohodli. Dalším výraznou novinkou NOZ je fakt, že pronajímatel nemusí po skončení nájmu (ať už je to z jakéhokoli důvodu) hledat nájemci alternativní bydlení.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky