Odevzdání bytu na konci pronájmu

Obrázek autora článku

UlovDomov

5 min

Titulní obrázek článku

Hovořit budu o situaci, kdy si obě strany, pronajímatel i nájemce, vyjasnily podmínky ukončení nájmu. Co vás čeká dále? Nějaké tipy najdete v jednom z mých předešlých článků a nyní se dozvíte další informace.

Předání bytu může proběhnout pouze předáním klíčů a zpřístupnění bytu k dalšímu užívání. Dle NOZ není de facto nutné podepisovat předávací protokol. Důležité je, aby byl byt v takovém stavu, aby pronajímatel mohl považovat nájem za skončený (např. byt je vyklizen, škody jsou odstraněny apod.). Odevzdání klíčů se chápe jako akt předání bytu a pronajímatel se pak nemusí obávat do bytu vstoupit – domovní svobodu tímto neporušuje.

Chcete-li však mít jistotu, že po vás pronajímatel nebude v budoucnu nic požadovat, raději trvejte na podepsání předávacího protokolu. Podle § 2293 by totiž nájemce měl odevzdat byt v takovém stavu, v jakém jej přijímal. Respektují se přirozeně drobná opotřebení vzniklá běžným užíváním bytu.

Důležitý je rovněž další odstavec NOZ týkající se termínu odevzdání bytu. Pronajímatel má totiž nárok na zaplacení ujednaného nájemného ve chvíli, kdy se zpozdíte s předáním bytu byť o jediný den oproti smluvenému dni skončení nájmu. Proto se snažte mít radši veškerou komunikaci písemně, abyste měli důkaz, že jste se dohodli tak a tak.

Ujistěte se také, že jste vypověděli smlouvu s dodavateli energií (elektřina, plyn, voda), pokud jste byli s pronajímatelem domluveni tak, že zálohy byly napsány přímo na vaši osobu. Určitě si někam poznamenejte koncové stavy měřidel (elektroměru apod.) – při přepisu smlouvy je po vás budou požadovat. Správně byste je všechny měli mít uvedeny v předávacím protokolu.

U vypovězení a následného přepisu smlouvy musíte být obě strany (starý i nový nájemce, eventuálně pak pronajímatel, pokud v bytě nebude hned po vás někdo nový). Případně byste měli mít plnou moc osoby, za niž chcete jednat. Z vlastní zkušenosti vím, že přepis netrvá dlouho. Záleží samozřejmě také na konkrétním poskytovateli. Já jsem vše navzdory černým očekáváním měla vyřízené zhruba za 10 minut.

Podobné články