Pojištění bytu v pronájmu

Obrázek autora článku

UlovDomov

5 min

Titulní obrázek článku

Koupili jste si druhý byt jako investici výhradně k tomu, abyste jej mohli dále pronajímat? Máte však obavu, že by vám vaši nájemci mohli na bytě způsobit škodu? Případně poškodit také byt souseda? A pokud se tak skutečně stane, kdo nese fakticky odpovědnost za odstranění těchto závad?

Vyčerpávající výčet všech drobných oprav, za něž je zodpovědný nájemce bytu najdete v nařízení vlády č. 258/1995 Sb., konkrétně § 5 Drobné opravy bytu. Více o opravách si také můžete přečíst v jiném mém článku, nyní mě však zajímá otázka: Jak takový byt pojistit? A zda se to vážně vyplatí.

Před samotným pronájmem si rozmyslete, zda chcete byt pronajímat vybavený, či nikoli. Další úvahy vedou k tomu, nakolik si ceníte konkrétního vybavení. Existují situace, kdy si do bytu pořídíte kvalitní nábytek a spotřebiče s tím, že v něm sami chcete žít, poté se ale shodou životních událostí rozhodnete bydlet jinde (například v zahraničí kvůli práci). V tomto případě bude nejspíš lepší uvést do nájemní smlouvy veškeré příslušenství, které v bytě necháváte, a doložku o tom, že případné škody bude hradit nájemce. Případně vyzvat nájemníka, aby sjednal pojistku na jeho jméno.

Zásadní rozdíl spočívá mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti. Zjednodušeně řečeno, vybavení bytu spadá do kategorie domácnost, kdežto vlastní stavba do pojištění bytu. Předně si ujasněte, co vše vlastně patří k vašemu bytu. To se dozvíte z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o převodu práv a povinností.

Dejme tomu, že si chcete pojistit domácnost. V dalším kroku se ve vámi vybrané pojišťovně zeptejte, jak jsou právě u nich specifikovány stavební součásti bytu, jež často bývají součástí pojištění domácnosti. Některé stavební prvky totiž spadají do součásti bytu (tedy domácnosti), některé již do součásti budovy (případně nemovitosti) a každá pojišťovna je definuje jinak. A ne vždy všechny stavební součásti spadají automaticky do pojištění domácnosti. Vezměme si například kuchyňskou linku. V některých pojišťovnách spadá pojištění kuchyňské linky k pojištění nemovitosti, jinde do vybavení domácnosti.

Na tomto místě bych chtěla upozornit, že terminologie se v různých pojišťovnách liší, a je potřeba si důkladně zjistit, co je předmětem a rozsahem pojištění, jaké jsou výluky z pojištění i definici pojistných nebezpečí. Pojišťovny vás zahltí kvantem pojmů a čtení jejich všeobecných podmínek vskutku není radostná činnost, kterou byste chtěli trávit volný čas. Nicméně, v dlouhodobém horizontu se vám to vyplatí.

V bytě, který pronajímáte, tedy zvažte, zda chcete pojišťovat vybavení domácnosti nebo stavbu. Postup při řešení škod si v každém případě uveďte do nájemní smlouvy. Jestliže se nájemník rozhodne sjednat si pojistku na movité věci v bytě, vztahuje se toto pojištění pouze na jeho osobní věci. Stane-li se něco s vaším majetkem, nájemníkova pojistka to nekryje. Pronajímatel si musí sjednat vlastní pojistku. Celá situace je přirozeně nešikovná, pojišťovny však zvolily tuto taktiku hlavně proto, aby vydělaly.

Co když ale nájemník vytopí byt souseda? Předejít eventuálním nepříjemnostem či finančnímu vyrovnání můžete například tím, že nájemníkovi při podpisu smlouvy doporučíte sjednat si pojištění odpovědnosti. Obecně platí, že za vzniklé škody je odpovědný ten, kdo v bytě bydlí, tedy nájemce. Pro pronajímatele má toto pojištění význam ve chvíli, kdy zůstane jeho byt prázdný a žádný nájemník v něm nebydlí. Kdyby totiž došlo k havárii v této době, platí náklady za odstranění majitel bytu.

Podobné články