Práva a povinnosti nájemníků a pronajímatelů

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

5 min

Titulní obrázek článku

Co si jako nájemník můžete nově od ledna 2014 dovolit? Musíte získat souhlas od pronajímatele, chcete-li začít sdílet společnou domácnost s vaší přítelkyní? A co když odjedete na tři měsíce do zahraničí? Musíte to pronajímateli hlásit? Poradím vám i v tomto případě. Stačí jen číst dál…

Odjíždíte na delší dobu do zahraničí a o váš pronajatý byt se bude starat kamarád či někdo z rodiny? Nově máte povinnost svého pronajímatele zpravit o tom, že delší dobu nebudete v daném bytě žít. Zároveň byste mu měli také oznámit, kdo bude byt v době vaší nepřítomnosti navštěvovat. Odcestujete do zahraničí, avšak svému pronajímateli nic neohlásíte a jemu vznikne závažná újma (byt bude například nedopatřením vytopen, jelikož si u vás v bytě kamarád zapnul pračku, která se naneštěstí porouchala – Murphyho zákony se dějí spolehlivě a s příkladnou pravidelností). V této situaci se jedná o porušení povinností a pronajímatel vám může nájem vypovědět.

Nový občanský zákoník (NOZ) přináší sympatickou novinku pro nájemníka. Od ledna 2014 si může do své domácnosti přijmout, kolik osob je libo (nesmí jich být zároveň více, než kolik dovoluje kapacita bytu), aniž by potřeboval souhlas majitele nemovitosti. Tento fakt nicméně musí pronajímateli nahlásit. Věčným mládencům tímto odpadla hlavní výmluva, proč odkládat společné bydlení se svou přítelkyní. Je mi líto.

Zde je užitečné zmínit se krátce také o podnájmu. Podnájemce může dále pronajmout část již pronajatého bytu (například pokoj, jenž dočasně nevyužívá) třetí osobě. Ani k tomu nově nepotřebuje souhlas pronajímatele, pokud byt nadále sám obývá. Jiná situace nastává, když nájemce v bytě sám nežije, v tomto případě již souhlas pronajímatele potřebuje. Jakýkoli souhlas musíte doložit v písemné podobě. Buďte proto obezřetní a ověřte si, že jednáte skutečně s nájemcem a vyžadujte k nahlédnutí zároveň písemný souhlas od pronajímatele, že byt může jít do podnájmu. V roli pronajímatele si můžete ve smlouvě vysloveně vyjednat zákaz podnájmu – to je samozřejmě možné.

Zmínit se musím i o smutné události úmrtí nájemce. Na koho nájem poté přechází? Za těchto podmínek mají na byt přednostní právo potomci a rodinní příslušníci, případně osoba, s níž nájemce sdílel společnou domácnost, pokud nemá vlastní byt. Jestliže tou osobou není nikdo z rodiny, musí pronajímatel s tímto přechodem nájmu nejdříve souhlasit. Nájem je tedy možné i zdědit, a to právě za podmínky, že zesnulý nájemce žil v bytě sám.

Bojíte se, že by vám váš pronajímatel mohl z ničeho nic zvednout nájem? Obecně se této možnosti bát nemusíte. Zvýšení nájemného vám být navrhnuto ale může. A to až do výše obvyklé pro místo a dobu, nesmí ale zároveň přesáhnout 20% zvýšení za poslední 3 roky. Vy si naopak jako nájemníci můžete ponechat lhůtu dvou měsíců na odpověď. V případě, že na návrh nepřistoupíte, nebo se k němu nevyjádříte, má pronajímatel nárok obrátit se ohledně výše nájemného na soud. Ten následně může nájemné zvýšit i nad úroveň v místě a čase obvyklého nájemného. Je tedy na zvážení, zda na návrh pronajímatele nepřistoupit rovnou.

O způsobech ukončení nájmu si můžete přečíst v článku Nájem a změny spojené s NOZ.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky