Předání bytu po skončení pronájmu

Obrázek autora článku

UlovDomov

5 min

Titulní obrázek článku

Nejen začátek pronájmu, ale také ukončení představuje důležitý krok, který by neměl nikdo podcenit. Poradím vám, na co si dát pozor a jaké chyby jako podnájemce neudělat.

Důležitá je v prvé řadě otázka: Jakým okamžikem vám končí pronájem? Tuto informaci zjistíte jednoduše z vaší (pod)nájemní smlouvy, která může být uzavřená buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Samozřejmě může být nájem ukončen i dříve než k datu uvedeném ve smlouvě, a to při hrubém porušení povinností, kdy jedna strana způsobí újmu té druhé.

Při ukončení nájmu se vyřizuje několik nezbytných náležitostí. Nájemce i pronajímatel se domluví, jak naloží s vratnou kaucí, zda ji použijí na pokrytí posledního měsíce pronájmu či k úhradě za odstranění eventuálních škod v bytě. Stav bytu a jeho zařízení jsou uvedeny v předávacím protokolu. Zde by mělo být vyjmenováno, jaké vybavení bytu a v jakém stavu jste přebírali. Přirozeně se v rámci užívání bytu počítá s  běžným opotřebením, což je potřeba odlišovat od poškození či zničení samotné věci. Kvůli běžnému opotřebení by vám pronajímatel neměl strhnout žádný poplatek či snížit vratnou kauci.

Ve vaší smlouvě by mělo být taktéž uvedeno, jak bude (pod)nájem ukončen. Standardně ukončení probíhá předáním bytu (a klíčů), domluvou nad případnými škodami a podpisem předávacího protokolu. Trvejte vždy na tom, aby akt předání bytu a jeho vybavení nebyl pouze ústní, nýbrž i písemný. Domluvte si s pronajímatelem, že společně sepíšete předávací protokol, a nechce si jednu kopii. Ušetříte si v budoucnu čas i nervy při řešením různých nesrovnalostí.

Krom závad si do protokolu můžete zapsat i stavy měřidel (plyn, voda, elektřina). V (pod)nájemní smlouvě byste dále měli mít uvedeno, jak se bude postupovat v případě konečného vyúčtování na konci zúčtovacího období. Někdy se vyúčtování energií provádí, jindy se pronajímatel a nájemce dohodnou, že zálohy se platí bez nároku na zohlednění reálného odběru a ke konečnému vyúčtování se nepřihlíží (častější je však první varianta). Někdy je užitečné doplnit protokol také fotografiemi, což se vyplatí například u sporných částí bytu. Nebo ve chvíli, kdy máte pocit, že by vám pronajímatel (či naopak nájemce) mohl kvůli dané věci činit potíže.

Okamžik, kdy sepíšete předávací protokol a předáte klíče, se většinou chápe jako ukončení (pod)nájmu. Poté by už po vás nikdo neměl nic požadovat.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky