Přepsat nebo nepřepsat energie na nájemníka? Souhrn všech pro a proti.

Obrázek autora článku

UlovDomov

8. 4. 2020

10 min

Titulní obrázek článku

Pokud pronajímáte nějaký bytový prostor, jistě řešíte i otázku, jak to udělat se smlouvami o dodávce energií. V podstatě jsou zde dvě možné varianty: přepsat smlouvy o dodávce elektřiny a plynu na nové nájemníky nebo si je nechat nadále na své jméno. Která z těchto variant je pro Vás výhodnější? Na tuto otázku není jednoduché odpovědět, protože každá z nich má své pro i proti. Pojďme se na tyto varianty podívat.

Energie psané na nájemníka

Přepsat energie na nájemníka je pro pronajímatele výhodné z toho hlediska, že mu ušetří mnoho starostí. Nemusí s nájemníkem řešit zálohy a následné vyúčtování. Nájemník se o vše stará sám a sám také nese případné riziko dluhu, který může vzniknout při neplacení záloh nebo nedoplatků. Pokud dodavatel zvýší nájemníkovi zálohy, je to jeho problém a není kvůli tomu nutné upravovat nájemní smlouvu.

Nevýhodou zde je, že pronajímatel nemá kontrolu nad tím, zda jsou zálohy zaplaceny nebo ne. V případě, že je nájemník dlouhodobě neplatí, může dojít k demontáži měřidel, aniž by to pronajímatel věděl. Opětovné připojení se potom může prodražit, pokud je vyžadována revizní zpráva (u plynu je vyžadována vždy ), a hlavně to znamená více starostí a období bez elektřiny nebo plynu.

Teoreticky nemá pronajímatel kontrolu ani nad tím, jakého dodavatele si nájemník vybere. Dle statistik společnosti OTE, a.s. , která působí jako operátor trhu, je v současnosti přes 50 dodavatelů u elektřiny i u plynu. Nevhodně zvolený dodavatel potom může komplikovat přepisy smluv při výměně nájemníku. Pro pronajímatele tedy může být vhodné na smlouvy nájemníků s dodavateli dohlédnout nebo ulehčení svých starostí využít speciální služby a nechat na smluvní vztahy dohlížet odborníka.

Co to obnáší při změně nájemníka?
V případě změny nájemníků je varianta energií psaných na nájemníka administrativně náročnější. Je nutné zde smlouvy převést na nové nájemníky, z čehož vyplývá další papírování navíc. Většinou tuto administrativní zátěž však nesou nájemníci a pronajímatel, pokud nechce, nemusí do procesu zasahovat. Jak již bylo zmíněno výše, mohou se objevit komplikace při volbě nevhodného dodavatele. V takovém případě může být přepis smluv zdrojem starostí i pro pronajímatele, který chce, aby bylo vše v pořádku vyřešené.

Energie psané na pronajímatele

U této varianty je veškerá kontrola a zodpovědnost v rukou pronajímatele. On rozhoduje o volbě dodavatele, ceníku i délce úvazku, případně na to má svého poradce. Má jistotu, že jsou zaplacené zálohy a nehrozí demontáž měřidel jako v případě, že by nájemníci zálohy neplatili. Pokud by mu záleželo na tom, aby jeho nájemníci platili co nejméně, má s větším počtem smluv šanci dosáhnout na nižší cenu. Opadají zde také starosti s přepisy smluv mezi nájemníky.

Jsou zde ale také docela velké nevýhody. Nejzásadnější z nich asi je to, že pronajímatel nese riziko vzniku dluhu, pokud by mu nájemníci přestali platit nebo utekli. Pronajímatel je tím, kdo musí platit zálohy a nedoplatky a po kom bude dodavatel dluh vymáhat, pokud by zaplaceny nebyly. O to důležitější je zde výběr vhodných nájemníků. Dále v případě, že dodavatel zvýší zálohy a nebude možné se s ním domluvit na opětovném snížení, může být nutné kvůli tomuto upravit nájemní smlouvu nebo platit navýšení ze svého.

Je zde také větší administrativní zátěž pro pronajímatele spojená s vyúčtováním a případnou změnou nájemníků. Pokud má dlouhodobé nájemníky, stačí s nimi projít roční vyúčtování energií a proplatit přeplatek či nedoplatek. Pokud se však mezi dvěma vyúčtováními nájemníci změnili, je potřeba spočítat, jak velká část spotřeby a potažmo přeplatku nebo nedoplatku připadá na předchozí a na současné nájemníky. Toto je záležitost, která stojí na pronajímateli a může mu zabrat poměrně hodně času, pokud nemá někoho, kdo to za něj spočítá.

Co to obnáší při změně nájemníka?
Stejně jako při ročním vyúčtování i při změně nájemníků je tato varianta pro pronajímatele komplikovanější. Sice není nutné řešit přepisy smluv mezi nájemníky, ale pokud nájemníci neplatí energie paušálně (bez ohledu na spotřebu), je nutné s nimi náklady vyúčtovat. To obnáší v podstatě totéž, co je popsáno v předchozím odstavci.

Je možné si to ulehčit zažádáním o mimořádné vyúčtování u dodavatele ke stavu elektroměru a plynoměru, při kterém se nájemníci mění. Toto má však určité nevýhody. Vystavení mimořádného vyúčtování může být zpoplatněno a trvá nějakou dobu, než od dodavatele dorazí. Je zde tedy nutné se s bývalými nájemníky scházet znovu pro dořešení všech finančních záležitostí, což ne vždy je možné (např. pokud se stěhují mimo město).

Pokud se neprovádí mimořádné vyúčtování a pronajímatel chce mít jistotu, že nájemníci zaplatili vše, co spotřebovali, musí tedy náklady dopočítat ručně. Pro úsporu času a starostí je v takovém případě možné využít jednorázové služby profesionála . Nebo v případě, že nemovitostí je více nebo se nájemnicí často střídají, využít dlouhodobé služby správy smluv a vyúčtování.

To jsou tedy výhody a nevýhody přepisu smluv na nájemníky. A nyní jistě vyvstává zásadní otázka – která varianta je lepší? To záleží jen na Vás. Chcete mít vše pod kontrolou, i když to bude znamenat trochu víc práce při přepisech a vyúčtování a určité riziko při neplacení nájemníků? Nebo chcete hlavně co nejméně starostí a nechat nájemníky ať si vše řeší sami? Výhody a nevýhody obou variant již znáte, tak jen stačí vybrat tu, která je Vám sympatičtější.

!TIP: Svým budoucím nájemníkům můžete také poskytnout par osvědčených tipů, jak ušetřit za energie. Ty pak mohou pomoci snížit vznik nedoplatků za energie a ušetří starosti jak vám, tak i nájemníkům.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky