SERIÁL PRONAJÍMATELE: #10 Může pronajímatel zakázat zvířata v bytě?

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

5 min

Titulní obrázek článku

Pronajímáte byt, ale nepřejete si nájemníky s domácími mazlíčky? Můžete si toto ustanovení dopsat do smlouvy, i když ji občanský zákoník vylučuje a nájemníkovi naopak dává absolutní volnost v chovu domácích zvířat? Všechny tyto otázky jsou zodpovězeny v následujících řádcích.

Spory ohledně chovu zvířat v nájemních bytech jsou nekonečným a značně kontroverzním tématem. Občanský zákoník (§2258) říká, že: „Nájemce má právo chovat v bytě zvířata, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.“

Důvody, proč pronajímatelé ve svém bytě zvířata nechtějí můžou být různé, nejčastěji jsou to však špatné zkušenosti (podrápané dveře, zničený interiér či zápach), nevhodná dispozice bytu (např. byt plný koberců) nebo sousedé, kterým zvířata narušují klid. Ať už tedy za sebou máte negativní zkušenost nebo se jí jen dopředu chcete vyhnout, není možné si toto ustanovení dopsat do nájemní smlouvy. Pokud jej do smlouvy zahrnete, je vzhledem k občanskému zákoníku automaticky neplatné a právně nevymahatelné. Tato skutečnost je však často špatně chápána nájemníky. Ti často nelibě nesou fakt, že jim byt pronajmout nechcete právě kvůli jejich zvířeti a ohrazují se proto tímto zákoníkem. Pojďme se proto na to podívat z praktického hlediska.

Poslední slovo má pronajímatel

Důležitým faktorem, který hodně nájemníků zcela přehlíží je fakt, že ten kdo rozhoduje o svém majetku a má tedy i poslední slovo ve výběru nájemníka, jste vy jako pronajímatel. Pokud se tedy rozhodnete, že psy a kočky ve svém bytě nebudete akceptovat, dotyčný nájemník má zkrátka smůlu.

Před podpisem nájemní smlouvy se určitě vždy dopředu informujete, zdali nájemník vlastní psa, nebo jiné větší zvíře. Jak však vyřešit situaci, kdy nájemník při podpisu smlouvy svého psa nebo kočku zatají, případně si ho pořídí až v průběhu nájmu a neoznámí vám to? Tyto skutečnosti sice nemohou být důvodem k výpovědi, důležité ale je, že vztah pronajímatele s nájemníkem by měl být postaven na důvěře. 96% nájemních smluv je na dobu určitou, většinou na jeden rok. Při takovémto porušení důvěry tedy nelze očekávat, že pronajímatel smlouvu bude chtít prodloužit.

Titulní obrázek článku

Na UlovDomov.cz se informaci o zvířatech dozvíte již při výběru nájemníka

5 tipů, jak kompenzovat náklady spojené se zvířaty

1. Vyšší finanční jistota (kauce)

Pokud si nájemník za svým domácím mazlíčkem stojí, navrhněte mu vyšší finanční kauci, která pokryje náklady na případnou opravu škod způsobené zvířetem. Možný je také dodatek v nájemní smlouvě, kdy v případě pořízení si zvířete, se výše kauce adekvátně zvýší.

 TIP: Hodnota peněžní jistoty se může vyšplhat až na šestinásobek měsíčního nájmu. Pozor ale na úrokovou sazbu, která je až 10 % a na rizika, která jsou s vyšší kaucí spojená.

2. Vyšší příspěvek na úklid společných prostor

Některá SVJ mají příspěvek na úklid přímo závislý na počtu zvířat nájemníka. Nájemník je povinen uhradit zvýšení nákladů na údržbu společných prostor.

3. Oznamovací povinnost

Ze zákona neplyne nájemníkovi žádná oznamovací povinnost, že je majitel zvířete nebo že má úmysl si zvíře pořídit. Do nájemní smlouvy si však můžete tuto oznamovací povinnost zavést. V takovém případě opravdu vzniká oznamovací povinnosti nájemníka.

4. Vyšší nájemné

Chov domácích zvířat může z dlouhodobého hlediska způsobovat větší běžné opotřebení podlahy i vybavení bytu. Domluvte se tedy s nájemníkem na vyšším nájmu, který vám tyto náklady pokryje.

5. Častější kontrola bytu

Ze zákona vám plyne možnost kontrolovat pronajatou věc. Pokud chcete předejít vyšším nákladům spojeným s přebýváním zvířete v bytě měli byste se jednou za čas vydat na kontrolu. Zaprvé zjistíte, jestli si nájemník nepořídil nového pejska nebo kočičku a zapomněl vám to oznámit, zadruhé můžete kontrolovat případné škody od zvířat a průběžně se domlouvat s nájemníkem na jejich nápravě.

Využijte svou výhodu

Pokud patříte mezi pronajímatele, kterým domácí mazlíčci nevadí a byt je jejich potřebám přizpůsoben, nezapomeňte to zmínit i v inzerátu. Většina pronajímatelů nechce v bytě psy, nájemníků se zvířaty je však spoustu a jsou ochotni zaplatit i vyšší nájem. Využijte proto této výhody ve svůj prospěch.

Podobné články