SERIÁL PRONAJÍMATELE: #11: Máte jako pronajímatel právo na kontrolu bytu?

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

6 min

Titulní obrázek článku

Je zcela běžné a správné, že se jako pronajímatel bytu zajímáte o stav své nemovitosti. Jak moc ale můžete zasahovat do života nájemníka? Máte na to právo, nebo ne? Mohou vaše zásahy překročit obvyklé hranice? A jak se tomu dá bránit z pozice nájemníka?

Hned na začátek je potřeba uvést, že dle §2219 občanského zákoníku má pronajímatel právo svůj byt kontrolovat. Stejně tak má právo přístupu do bytu, pokud je nutná jeho údržba či oprava. V obou těchto případech je ale nutné, aby tato skutečnost byla předem oznámena nájemníkovi.

Prohlídku můžete oznámit jak ústně, tak písemně dopisem, nebo e-mailem. Třetí varianta se jeví jako ideální, jelikož je nejlépe dohledatelná a předejte tak možným sporům.

Na prohlídky pronajímatelem může být nahlíženo negativně a nájemníci je často vidí jako formu obtěžování. Domluvte se tedy s nájemníkem, že prohlídka neslouží jen jako kontrola stavu bytu, ale je to také jakási forma přátelského setkání a možnost vyřešení aktuálních problémů (např. netěsnící okna, olupující se omítka, apod.).

Četnost prohlídek je možné si určit individuálně (ideálně v rozmezí 1-4× ročně). Pokud vaši nájemci patří do tzv. rizikovější skupiny (cizinci, nájemníci s malými dětmi či se zvířaty), kde hrozí větší škody či opotřebení bytu, je vhodné si prohlídky domluvit častěji (např. každé tři měsíce).

Může pronajímatel vstoupit do bytu i bez ohlášení?

Z pohledu nájemníka je potřeba si uvědomit, že existuje nutná součinnost nájemce pro zpřístupnění pronajatého bytu v případě oprav a údržby. Pro pronajímatele však zákon stanovuje i výjimku, a to pokud hrozí nebezpečí z prodlení, nebo je-li nezbytné zabránit škodě. V těchto případech je nájemce povinen poskytnout přístup ihned a bez předchozího oznámení.

Tip: lámete si hlavu, jakou zprávu nájemníkovi napsat? Inspirujte se:

Dobrý den, pane Kubišto,
po půl roce opět nastal čas, kdy bych se za Vámi rád zastavil a popovídal si o aktuálním stavu bytu i o Vašich případných připomínkách. Dejte mi prosím vědět, kdy by se Vám během příštího týdne hodila má návštěva.
S přáním pěkného dne,
Igor Mayer

Na co se při kontrolách zaměřit?

Kontrola bytu neslouží pouze jako kontrola nájemníka, jde také o formu setkání, kdy má nájemce možnost si s vámi popovídat, postěžovat si nebo Vás upozornit na různé nešvary nebo škody. Vy se můžete informovat třeba o tom, jak je v bytě spokojený nebo jestli má v plánu si prodloužit smlouvu i na další rok. Kontroly jsou také preventivním nástrojem. Pokud nájemník ví, že probíhají pravidelně, obvykle se stará o pravidelnou údržbu bytu.

Díky kontrolám také zjistíte, jestli se v bytě neděje nic protizákonného, nájemník tam nadměrně nepodniká nebo jestli se byt extrémně nezatěžuje.

Na co se ptát?

  • plánujete prodloužení nájemní smlouvy?

  • plánujete pořízení si zvířete?

  • plánujete v bytě podnikat?

  • proběhly u vás nějaké změny (očekávání dítěte, nastěhování partnera)?

  • pozorujete opotřebení nebo poruchu některého vybavení?

  • funguje vše v pořádku?

Může se nájemník vyhnout kontrolám bytu?

Kontrolám bytu se zcela vyhnout nelze, protože pokud vám nájemce neumožní přístup do bytu, můžete se obrátit na soud, aby četnost a rozsah prohlídek stanovil. Pokud situace dojde až takto daleko, dá se očekávat i brzký spor o výpověď z nájmu.

Kontroly však nikdy nesmí být činěny nadmíru tak, že by z vaší strany docházelo k nadměrnému obtěžování nájemce. Příliš časté vyžadování vstupu by bylo považováno za šikanující výkon vašeho práva a nájemník má pak možnost se soudně bránit. Nepříjemnostem nejlépe předejdete, když si před začátkem nájemního vztahu (ideálně ve smlouvě) určíte četnost prohlídek.

Tipy na závěr

Podejte kontrolu bytu jako přátelskou návštěvu, která slouží i nájemníkovi. Nebude to brát jako obtěžování, naopak bytu věnuje větší péči a nedovolí si nic, co by nebylo ve smlouvě dovoleno. Návštěvy nepodceňujte, vyhraďte si na ně čas a s nájemníkem se vždy dopředu domluvte. Před návštěvou kontaktujte i správce budovy, který má nejlepší přehledem o tom, zda si někdo na nájemce nestěžoval, nebyla u něj policie, apod.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky