Sociální a ubytovací stipendium. Kdo ze studentů má nárok?

Obrázek autora článku

UlovDomov

5 min

Titulní obrázek článku

Začal semestr a krom vystání front na studijním oddělení, může znepříjemnit studium i chybějící finance. U veřejných škol, tedy pokud neprodlužujete, neplatíte žádné poplatky. Studijní materiál seženete v knihovně, blok a pero stojí pár korun, ale pak je tady jedna velká položka za ubytování a jídlo. O studentských jídlech nejídlech narazíte v každém univerzitním magazínu, v online kuchařkách se už zavedly kategorie Chudý student a dostat se s cenou za porci pod 15 Kč taky lze. S částkou za ubytováním to ale tak snadné nebude.

Pro zmírnění obav z nedostatků financí, mají veřejné a státní školy zavedené stipendia pro studenty. Jsou hrazené z dotací nebo příspěvků a řídí se Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., přesněji pak § 91. Podrobněji o nich se dočtete u své školy. Rovnou jsme vám pro každou z nich přidaly odkaz na stipendijní řád.

Praha

 • Univerzita Karlova

Brno

Olomouc

Ostrava

Kdo u stipendia uspěje?

Zákon se v tomto odstavci zaměřil na všechny stipendia a na specifika případů studentů, kteří mají nárok. Mluvíme o stipendiích v oblasti výzkumu, zahraniční stáže i prospěchu. Odměněni budou studenti:

 • s nadprůměrnými studijními výsledky,

 • ze dobré výsledky v inovační, výzkumné, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,

 • na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,

 • v tíživé životní situaci,

 • kteří potřebují na základě speciálních potřeb zvláštní ohled.

Každou výši a konkrétní podmínky k získání stipendia, určuje škola na základě zaměření jednotlivých fakult a jejich náročností. Dohledáte ve stipendijních řádech.

TIP: Peníze se na vašem účte neobjeví z ničeho nic. Splňujete-li podmínky, podejte si rovnou žádost. Ve většině případů se podává v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému školy. A trefte se do termínu!

Máte nárok na ubytovací stipendium?

Stačí odpovědět pětkrát ano:

 • Jste studentem v prezenční formě studia? (bakalářský, magisterský nebo doktorský program)

 • Studujete v časově prvním studijním nebo navazujícím programu, popř. přestupném?

 • Nepřekročili jste standardní dobu studia daného oboru?

 • Nemáte trvalé bydliště v okrese, kde se nachází škola?

 • Nestudujete v rámci zahraniční rozvojové pomoci?

Blahopřeji. Přejděte rovnou k podání žádosti a neprošvihněte termín. Na rozdíl od sociálního stipendia, nelze zažádat zpětně. Jestli se ptáte na výši, tak ta je závislá na počtu žadatelů. U Univerzity Karlovy vypadaly pro akademický rok 2017/2018 sazby takto:

Základní výše570 Kč/měsícZvýšená výměra, kategorie 21 380 Kč/měsícZvýšená výměra, kategorie 12 352 Kč/měsíc

 

Nezmeškejte příležitost získat prospěchové stipendium. U některých fakult nejsou podmínky náročné a korunky navíc se hodí.

K sociálnímu stipendiu se váže přídavek na dítě

Plánujete-li podávat žádost, počítejte s nutností přiložit Sdělení pro účely přiznání stipendia. Získáte ho na úřadu práce, přesněji pak na oddělení státní sociální podpory.

Teď k podmínkám. Sociální stipendium mohou získat ti studenti, kteří splňují nárok na přídavek na dítě. Ale za předpokladu, že celý příjem rodiny za třetí kalendářní čtvrtletí nepřesáhl 1,5 násobek životního minima. Stipendium záhy bude přiznáno na dobu standardní délky studia. Výše je stanovena čtvrtinu minimální mzdy, pro rok 2018 se mluví 12 200 Kč. S porovnáním minulého roku 2017 měsíční částka vzrostla z 2 750 Kč na 3 050 Kč měsíčně.

Každé stipendium je vypláceno semestrálně a až na výjimky, nelze podat žádosti na celý akademický rok. Neopomeňte proto podat žádost opětovně v dalším semestru.

Kdy stipendium zanikne?

 • V případě přerušení studia.

 • Pokud vás podmínečně vyloučí.

 • Ukončíte dvě studia neúspěšně.

 • Dosáhnete 26 let věku.

 

Podobné články