Stěhujete se? Poradíme vám, na co během zařizování nezapomenout

Obrázek autora článku

UlovDomov

15. 9. 2022

5 min

Titulní obrázek článku

Se stěhováním je spojena celá řada úkonů, které není radno podceňovat, například změna trvalého bydliště, odhlášení odběrného místa, ukončení nájemní smlouvy a tak podobně. Samotné přestěhování věcí představuje fyzicky náročnou část a je snadné během tahání krabic zapomenout na důležité papírování. Proto se společně podíváme na všechny záležitosti, které během stěhování budete muset oběhat, protože jen málokterá změna údajů lze v Česku vyřídit elektronicky.

Pokud se stěhujete z nájemního bytu, ze startu se budete potýkat s výpovědí z nájemní smlouvy. Tipy, jak podat výpověď a na které důležitosti nezapomenout, jako jsou např. úroky z kauce, podepsání předávacího protokolu, nafocení stavu měřičů energií, jsme pro vás zpracovali v předchozím článku. Při stěhování z vlastního bytu byste měli včas kontaktovat správce domu či bytu, případně orgány družstva nebo společenství vlastníků, v němž zatím bydlíte, stejně jako v místě nového trvalého pobytu. Teď začne papírování.

Měníte trvalé bydliště

V první řadě se změnou údaje přicházíte na obecní, obvodní či městský úřad v místě, kde se chystáte zabydlet. Důvod změny je třeba doložit, například výpisem z katastru nemovitostí, jestliže jste koupili nový dům či byt, či podepsali nájemní smlouvou. Připravte se ale, že za zápis změny bydliště zaplatíte. Poplatek za změnu je ve výši 50 Kč a pro občany mladších 15 let je ohlášení změny bez poplatku. Na úřadě si zároveň můžete nechat vyřídit nový občanský průkaz s aktuální adresou. V cestovním pase kolonka bydliště chybí, takže nový nepotřebujete.

TIP: Ohlásit změnu adresy se vám bude hodit i u zaměstnavatele, nebo v případě studenta na škole, u ošetřujícího lékaře a zubaře, na poště (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků), u telefonního operátora, povinného ručení, banky a jiných finančních institucích, kde máte úvěr.

S oznámením změny bydliště pokračujte na zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení, kdo samostatně podniká také na Finančním úřadu a Živnostenském úřadu. Návštěva živnostenského úřadu vám přitom ušetří hodně času. Vyhotovení nového živnostenského oprávnění sice stojí sto korun, úřad ale sám informuje o změně trvalého bydliště zmíněné tři instituce. Nezaměstnaní by měli navíc nahlásit změnu bydliště na úřadu práce.

Nezapomeňte vyřídit včas:
Na zdravotní pojišťovně je povinnost hlásit změnu do 30 pracovních dnů. U řidičského oprávnění jde o 5 pracovních dnů, u registru vozidel je to 10 pracovních dní. 8 dní máte na úřadě práce a 15 na živnostenském úřadě, zde stačí jen při změně sídla firmy.

Některé úřady jsou napojeny na základní registry, proto není nutné tam změnu hlásit. Bohužel však je vaší povinností si nahlášení ohlídat a ověřit, zda informaci o změně obdrželi a zaznamenali si ji. Bez problému je tomu tak u katastru nemovitostí, finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení. U ostatních institucí je lepší dostavit se osobně (či oznámit změnu písemně), abyste neplatili pokutu.

Jste-li vlastníkem řidičského průkazu, či ještě vozidla, nezapomeňte ani na jejich aktualizaci údajů. Na odboru dopravy za výměnu řidičského průkazu uhradíte poplatek 50,- Kč a přinést si musíte i průkazovou fotografii. Na dopravním inspektorátu (registr vozidel) provedete změnu poznávací značky. Je zde stejný poplatek a je nutné si s sebou vzít velký i malý technický průkaz.

Přihlášení a odhlášení odběru energií

Teplo, plyn, elektřina, voda. Všechny tyto dodávky bude třeba odhlásit, tzn. zrušit smlouvu s dodavatelem nebo se domluvit na jejich převedení na jinou osobu. Jestliže jste v pronájmu a nemáte smlouvy s dodavateli převedené na sebe, dojde k vypořádání s pronajímatelem a k provedení odečtů měřidel a záznamu ke konci nájmu.

V případě, že jste odběr měli napsán na sebe, postupujte následovně. Je nutné vyplnit formuláře o ukončení dodávky. Potřebné formuláře lze stáhnout z internetu přímo od vašich dodavatelů, nebo vyžádat na pobočce. Ti váš požadavek zpracují, pošlou vám konečnou fakturu (pokud jste se odhlašovali) nebo písemné potvrzení, že jste se stali novým zákazníkem. Bude pravděpodobně nutné počítat s určitou výpovědní lhůtou či lhůtou pro provedení změny. Většina větších dodavatelů v tomto směru zákazníkům vychází spíše vstříc. Ovšem nezapomeňte na sebe nechat novou korespondenční adresu pro zaslání konečného vyúčtování.

TIP: Jestli energie byly psány na vašeho pronajímatele a ne na vás, vždy buďte u toho, když si stav měřidel bude zapisovat, nebo si měřidla nejlépe vyfoťte. Budete si pak na sto procent jisti, že vyúčtování bude přesné. A v případě vysokých nedoplatků si na základě fotky, můžete zažádat o překontrolování.

Další přepisy

Máte sjednané pojištění nemovitosti a domácnosti? Při prodeji nemovitosti nebo ještě před odstěhováním z nájemního bytu je nutné smlouvu s pojišťovnou ukončit. Výpověď vždy podávejte písemně a předejte na pojišťovnu, zašlete doporučeně poštou nebo použijte k tomu přímo určené formuláře na jejich WWW stránkách a nechte si potvrdit její přijetí. Výpověď musí být vždy opatřena vlastnoručním podpisem (v případě elektronického podání je potřeba vytisknout, podepsat, naskenovat a to poslat) a počítejte s delší časovou lhůtou.

Na oznámení změny adresy se často zapomíná i u rozhlasovým a televizních poplatků (koncesionářské poplatky). Domácnost platící televizní poplatek prostřednictvím SIPO hlásí změnu trvalého pobytu České poště. Ti, kteří platí televizní poplatek přímo České televizi hlásí změnu adresy ČT. Česká televize umožňuje provést tuto změnu on-line, jde tedy vše vyřídit pohodlně. Nápodobně je to i u Českého rozhlasu.

Přeposílání pošty

Změna adresy u jednotlivých úřadů potrvá, proto aby vám neutekl žádný z důležitých dopisů a zároveň jste si pro něj nemuseli jezdit, doporučujeme si zařídit na poště původního bydliště přeposílání pošty. Ať už se jedná o poštovní zásilku typu dopis, pohled či balíček a nebo např. peněžní poukázku, je možné na poště požádat o to, aby vám pošta dodávala zásilky na jiné místo, než je uvedeno v adrese. Není tedy nutné psát na úřady, do banky či jinam, odkud vám chodí důležitá pošta, a hlásit změnu adresy.  Stačí si zařídit přeposílání pošty.

Přeposílání může být jednorázového charakteru, nebo nejpraktičtěji na tři měsíce. Takovou dobu potřebují nejčastěji úřady a dodavatelé energií, než se  u nich změna nové adresy aktualizuje, nebo dojde k finálnímu vyúčtování. Máte-li potřebu, přeposílání lze nastavit až na 6 měsíců.

TIP: Neměníte trvalé bydliště, ale chystáte se dočasně bydlet mimo své trvalé bydliště? Zařiďte si na obecném úřade přechodné bydliště na adresu svého nového krátkodobého bydlení a žádná poště k vám nezabloudí. Dobrým řešením je i uzamykatelná poštovní přihrádka PO BOX, která lze zařídit na jakékoliv poště.

Kroků, které musíte při stěhování podniknout, je skutečně dost, a rozhodně se je nevyplatí podceňovat. Pouhou nedbalostí se totiž můžete dostat i do rejstříku dlužníků, což vám na dalších pár let může způsobit značné problémy. Proto si pečlivě schovejte všechny doklady o vypovězených smlouvách a ukončených odběrech.

TIP: Víte, že v případě stěhování máte ze zákona právo na 2 dny neplaceného volna?

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky