Topná sezóna: Jak na revizi kotle a odvzdušnění radiátorů?

Obrázek autora článku

Samuel Varga

5 min

Titulní obrázek článku

Topná sezóna je v plném proudu a s ní také čas na kontrolu vytápění ve vašem bytě – je totiž možné, že bude potřeba odvzdušnit radiátory či provést pravidelnou revizi kotle. Pokud se ve vašem bytě kotel nachází, ze zákona jste za revizi zodpovědní právě vy. Proto jsme pro vás připravili jednoduché návody, jak postupovat při kontrole a údržbě vašeho topení.

Kontrola a odvzdušnění radiátoru

Pokud se z vašeho topení ozývají zvláštní zvuky nebo je zahřátá pouze část radiátoru, je pravděpodobné, že se do topné soustavy dostal vzduch. Ta potom nefunguje ideálně a zbytečně spotřebuje více tepla, než je nutné. V rámci nápravy je nejdříve potřeba zodpovědět klíčovou otázku – máte v bytě kotel?

Mám vlastní kotel

Naštěstí existuje snadné řešení. V případě, že máte v bytě vlastní kotel, stačí se řídit jednoduchým návodem na odvzdušnění topení, který najdete níže.

Mám společný kotel

Máte-li kotel společný pro celý bytový dům nebo bydlíte v paneláku, o odvzdušnění by se měl postarat správce budovy na začátku topné sezóny. Pokud vám přijde, že je něco špatně, kontaktujte přímo SVJ nebo správce vaší budovy.

Odvzdušnění radiátorů zvládnete v pěti jednoduchých krocích

Než se do samotné akce pustíte, je dobré kotel vypnout a nechat topnou soustavu zchladnout. Není to nutnost, jen mějte na paměti, že z radiátoru může při odvzdušnění začít vytékat velmi horká voda, a hrozí tedy riziko opaření nebo poškození vybavení bytu.

Titulní obrázek článku

1) Připravte si náčiní

  • Odvzdušňovací klíč pro radiátory, který zakoupíte v jakémkoliv železářství nebo u vašeho topenáře

  • Misku nebo kbelík k zachycení odkapávající vody

  • Utěrku nebo hadr pro setření vody

Titulní obrázek článku

2) Nasaďte klíč na ventil radiátoru

Ventil vypadá jako malý kruhový otvor a obvykle ho najdete v horní části radiátoru. Poté položte hadr pod radiátor tak, aby se v něm zachytila unikající voda, nebo ho okolo ventilu rovnou omotejte.

Titulní obrázek článku

3) Opatrně ventil otevřete

Pomocí klíče pomalu uvolňujte ventil proti směru hodinových ručiček, než uslyšíte syčení. Jakmile radiátor přestane vydávat zvuky, začne vytékat voda.Při tomto kroku si dejte pozor na unikající vzduch, který může být horký.

Titulní obrázek článku

4) Zavřete ventil radiátoru

Jakmile necháte vytéct trochu otopné vody, znamená to, že radiátor je nyní odvzdušněný a můžete ventil znovu uzavřít.

Titulní obrázek článku

5) Zapněte znovu topení

Jakmile máte hotovo, znovu zapněte vytápění. Počkejte zhruba hodinu a zkontrolujte, zda všechny radiátory již dostatečně hřejí. V některých případech může být nutné radiátor odvzdušnit znovu. Pokud však ani to nepomůže, doporučujeme, abyste se obrátili na svého topenáře.

Revize kotle je na vás

Existuje mnoho způsobů vytápění bytu – například plynový kotel či kotel na tuhá paliva, přímotop, podlahové vytápění nebo tepelné čerpadlo. Pokud je váš byt vytápěn pomocí kotle, následující instrukce jsou pro vás velmi důležité.

Jak často je revize kotle potřeba?

  • Jednou za rok. Revizi kotle zařizuje a hradí nájemník.

  • Pokud pravidelnou revizi kotle neobstaráte a projeví se závady, za vzniklé škody a jejich úhradu zodpovídáte vy.

Jak postupovat?

  • Na základě data poslední revize kotle objednejte v příslušném servisu pravidelnou roční kontrolu.

  • Pokud nevíte, kdy poslední revize proběhla, vyhledejte servisní knížku. Obvykle bývá přiložena v odklápěcím boxu na kotli.

  • Následnou kontrolu provádí revizní technik. Zkontrolujte, zda je na kotli samolepka s označením konkrétního servisu, která se o kontroly stará, a kontaktujte jej.

  • Pokud na kotli samolepka není, na základě identifikačního štítku zjistěte typ kotle, a na internetu vyhledejte příslušného technika či servis ve vaší oblasti.

Podobné články