Vyplatí se být pronajímatelem?

Obrázek autora článku

UlovDomov

12. 4. 2019

5 min

Titulní obrázek článku

Rozhodli jste se pronajímat nemovitost? Zdědili jste byt, případně jste si jej pořídili jako investici? Na co všechno byste se měli připravit? Jaké vás vlastně čekají výdaje? Promysleli jste vše důkladně?

Dobrá zpráva na úvod: K provozování pronájmu si nemusíte zakládat živnostenský list. Co naopak musíte, je uvést příjmy za pronájem ve svém daňovém přiznání.

1. Nájemné. Hovoříme o částce, kterou jste si v nájemní smlouvě jasně stanovili za pronájem bytu. Jedná se o váš příjem, proto jej musíte také náležitě zdanit a odvést daň z pronájmu. Příjem za nájemné oproštěný o zálohy na energie (pokud je účtujete dle reálné spotřeby) si uvedete do daňového přiznání. Do smlouvy si proto uveďte jednotlivé částky: Nájemné činí…, služby související s nájmem… apod.

2. Energie (elektřina, plyn, voda). Zálohy na energie, které s nájemci účtujete na základě jejich skutečné spotřeby, nezahrnujete do příjmů z pronájmu. Nechte raději zálohy napsat na samotné nájemníky. Podívejte se také na srovnání cen, abyste věděli, jaký poskytovatel vám nabídne nejlepší cenu. Při využití srovnání cen elektřiny nebo plynu můžete ušetřit až stovky korun ročně.

3. Internet. Domluvte si s nájemníky, jak budete řešit připojení k internetu. Ideálně se dohodněte, aby smlouva byla uzavřená přímo s nimi.

4. Náklady na údržbu společných prostor. Zálohy na veškeré služby spojené s užíváním bytu, jež zúčtujete s nájemníkem mimo částku nájemného, nemusíte přiznávat jako daňový příjem. Naopak, pokud nechcete některé služby rozpočítávat, uveďte si je rovnou do nájemného: energie za společné prostory, údržba společných prostor, poplatky za odvoz odpadu, odměna správci. Poté k nim uplatníte paušální výdaje ve výši 30 % z příjmů. Případně v daňovém přiznání uvedete reálné výdaje „vynaložené na dosažení, zajištění a udržení bytu“ (586/1992 Sb., § 9), čímž se opět dostáváme na začátek tohoto odstavce.

5.  Pojištění bytu. Zvažte, zda byste byt chtěli pojistit.

6. Údržba bytu. Průměrné měsíční náklady na údržbu bytu byly spočítány 57 Kč/m² (v roce 2003). Kupovali jste do bytu vybavení? Je pračka, lednička, myčka vaším majetkem? Budete nové nájemníkovi pořizovat vy, pokud by ty současné náhodou přestaly fungovat?

7. Fond společných oprav. Vzali jste v potaz tyto náklady? Tento náklad není spojen s nájemným a neměli byste jej ani s nájemníkem nijak vyúčtovávat.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky