VŠECH 6 PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ SE VĚNUJÍ NÁJMU

Obrázek autora článku

UlovDomov

10 min

Titulní obrázek článku

Dali jsme dohromady všech 6 právních předpisů, které se aktuálně věnují nájmu. Jsou zde pro vás na jednom místě a nemusíte je hledat. V poslední době přibývají prováděcí předpisy k novému občanskému zákoníku (NOZ) a každému pronajímateli, ale i nájemníkovi, občas přijde vhod do nich nahlédnout. Klíčovým pramenem je samozřejmě NOZ, ve kterém najdete většinu důležitých pravidel. Více konkrétních ustanovení ohledně oprav nebo rozúčtování záloh pak hledejte ve vyhláškách a nařízeních.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Je stavebním kamenem nájemního vztahu. V novém občanském zákoníku (NOZ) je nájmu věnovaný celý jeden oddíl, konkrétně § 2201 až § 2331, nájmu bytu pak §2235 až §2301. Vymezuje jeho podstatu, subjekty pronajímatel – nájemce, jejich práva a povinnosti. Neopomíná ani podnájem či ubytování. V 2. části zákoníku najdeme také specifikace nájemního bydlení vyplývající z manželského vztahu.

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů…

Velice důležitý předpis, který upravuje a konkretizuje náležitosti spojené s energiemi potřebnými k bydlení. Najdete v něm pravidla pro hrazení záloh či paušálů za energie, placení přeplatků či nedoplatků, rozúčtování nákladů i řešení případných námitek.

Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Je prováděcím předpisem ke zpřesnění  a konkretizaci otázek okolo drobných oprav v bytě. Je dobré do něj nakouknout, pokud si nejste jisti tím, kolik máte jako nájemce či pronajímatel povinnost uhradit na opravy vad v bytě.

Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Zabývá se hlavně rozúčtováním tepla a teplé vody. Poměrně přesně říká, jakým způsobem se rozdělí náklady na teplo a teplou vodu v domech s více byty. To se pak dotýká stanovení výše drtivé většiny záloh.

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení…

Upravuje zákonnou výši úroků z dlužných plateb. Jedná se o předpis, který může být důležitý pro obě strany, jak pronajímatele, tak nájemníky. Je dobré do něj nakouknout, pokud vám někdo dluží za nájemné, nebo vám pronajímatel nechce vrátit jistotu či přeplatky záloh. Čemu odpovídá výše úroku z prodlení? Najedete v § 2.

Zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních z příjmů

Zákon, který by měl mít v podvědomí každý pronajímatel. Upravuje daňovou povinnost z pronájmů nemovitostí. Příjem z nájmu je zdanitelný stejně jako 99% dalších příjmů.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky