Zástavní právo - smluvní a uvolněná zástava

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

18. 3. 2022

5 min

Titulní obrázek článku

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu pro případ, kdy by dlužník nebyl schopen včas a řádně splácet své dluhy. Velice často se s tímto pojmem setkáte právě v případě hypoték. Chcete-li si zřídit hypotéku, banka od vás bude vyžadovat, abyste na základě zástavní smlouvy podali na katastr nemovitosti žádost o zápis.

Součástí standardní smlouvy o poskytnutí úvěru, kterou podepisujete s bankou nebo jiným nebankovním věřitelem, je právě zástavní smlouva. Na katastr nemovitostí tedy podejte žádost o tzv. vklad společně s ověřenou zástavní smlouvou. Vzor najdete zde. Až na základě připsání do katastru nemovitostí budete moci čerpat hypotéku.

V případě, že nebudete moci včas splácet své dluhy (platit jednotlivé splátky hypotéky), je věřitel (v případě hypotéky nejčastěji banka) díky zástavnímu právu pojištěn. Poté v rámci exekučního řízení zástavu prodá a z částky pokryje váš dluh. Základní princip hypoték je velmi jednoduchý: Neplatíte, o nemovitost přijdete.

Jak zjistíte, že je na nemovitost uvaleno zástavní právo smluvní? Velice jednoduše náhledem do katastru nemovitostí, který je zdarma.

Je možné zástavní právo na někoho převést? Zástavní právo je pevně spjato s konkrétní věcí a nelze ji od věci oddělit jinak, než zrušením, u hypotéky tedy splacením půjčené částky. Pokud zvažujete koupi nemovitosti, vždy si ověřte v katastru nemovitostí její aktuální status, protože pak automaticky přechází na vás jakožto nového majitele. Nový občanský zákoník (NOZ) dokonce ustanovuje, že pokud jsou dostupné veřejné seznamy, z nichž se nový či potenciální vlastník mohl o zástavním právu uvaleným na věc dozvědět, nelze z něj toto právo sejmout (a dluh musí splatit). Před koupí bytu (nebo sjednáním hypotéky) proto nahlédněte rozhodně do katastru nemovitostí.

NOZ definuje i tzv. uvolněnou zástavu v případě evidence ve veřejných seznamech. Nově je totiž možné po zrušení jednoho zástavního práva (splacení dluhu) zapsat ihned nové, tedy druhé zástavní právo (pouze do výše toho prvního) bez předchozího výmazu z rejstříku. Jedná se o praktickou věc a skutečný užitek se nejlépe demonstruje na příkladu.

Pan X zastaví pozemek (dá jej do zástavního práva), aby získal úvěr. Ten po nějakém čase splatí, tudíž se mu vrací zastavený majetek (v našem případě pozemek). Zbývá už jen jediné: Přepsat tuto skutečnost v katastru nemovitostí. Jenže věřitel někdy může působit potíže a výmaz zástavního práva zbytečně protahovat. Pan X tudíž nemůže se zastaveným pozemkem nijak nakládat. Řešením je právě institut uvolněné zástavy, kdy si pan X může spojit uvolněné zástavní právo s jiným dluhem, který nepřevyšuje původní dluh (§ 1380 NOZ).

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky