Změna trvalého bydliště a kde ji hlásit

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

9. 9. 2022

5 min

Titulní obrázek článku

Balení, tahání krabic a neustálý chaos mezi věcmi vám můžou během stěhování nemile zamotat hlavu. Nicméně změna trvalého bydliště vás potrápí taky. Návštěvě všemožných úřadů a institucí se nevyhnete, proto vám zkusíme alespoň přehledně ukázat, jak změna trvalého bydliště probíhá a co kromě pár hodin volného času budete potřebovat.

První ohlášení? Na místě nového bydliště

Vaše první kroky zamíří při změně trvalého bydlení na místní obecní úřad, případně na úřad městské části, nebo městského obvodu. Připravte si občanský průkaz, pár drobných a hlavně dokument, který doloží vaši novou adresu bydliště, nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, nebo kupní smlouvu, která má na sobě razítko z katastru. Za odevzdání přihlašovacího lístku k trvalému pobytu zaplatíte 50 Kč. Úředník vám zároveň přestřihne současný osobní doklad a vydá nový dočasný v podobě Potvrzení o změně trvalého pobytu.

Změnu úřady zapíší do systému evidence obyvatel nejpozději do 3 pracovních dnů.

Teď požádejte o nový občanský průkaz

Na úřadě jste ohlásili nové trvalé bydliště a začíná vám běžet 15 denní lhůta pro požádání o nový občanský průkaz. Při žádosti žádný poplatek platit nebudete a nový doklad vám bude vydán do 30 dnů. Omezení pro podání žádosti neexistuje, zažádat můžete u jakéhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Dalším krokem je zdravotní pojišťovna

Od roku 2012 existuje základní registr, díky kterému zdravotní pojišťovna vidí všechny změny trvalých bydlišť, ovšem pořád zůstává vaší povinností změnu nahlásit, a to nejpozději do 30 dnů, i když už třeba pojišťovna změnu zaregistrovala a provedla ji bez vás.

Řidičky a řidiči zavítají na odbor dopravy

Stěhujete-li se jen v rámci města a nové trvalé bydliště má jen jinou ulici a číslo popisné, není potřeba si zřizovat nový řidičský průkaz. Měníte-li i město trvalého pobytu, máte povinnosti změnu trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz do 5 dnů ohlásit. Při návštěvě odboru dopravy si připravte poplatek 50 Kč.

Vlastníci vozidla změnu v malém i velkém technickém průkazu musí vyřídit v registru vozidel na dopravním inspektorátu stejně tak do lhůty 5 dní od změny v občanském průkaze. S sebou je potřeba mít malý technický průkaz, velký technický průkaz, občanský průkaz a případně doklad o povinném ručení vozidla. Za změnu zaplatíte stejný správní poplatek ve výši 50 Kč. Co se týče SPZ, tu s novým zákonem č. 239/2013 Sb. platným od roku 2015 není třeba měnit, bez ohledu na to, odkud kam se stěhujete.

Nezapomeňte změnu pobytu oznámit i na pojišťovně, která vystaví novou zelenou kartu.

Jak je to u OSVČ, čerpatelů důchodu a ČSSZ?

OSVČ změnu trvalého pobytu můžou oznámit na správě sociálního zabezpečení, u které jsou registrováni, nutné to ovšem není. OSSZ se změnu adresy dozví prostřednictvím Informačního systému základních registrů Ministerstva vnitra a po zjištění změny OSSZ sama zajistí převod spisové dokumentace OSVČ na nově příslušnou OSSZ, od níž pak OSVČ obdrží informace o novém variabilním symbolu a o čísle účtu, na které má hradit zálohy na pojistné.

V případě, že pobíráte důchod, musíte změnu nahlásit ČSSZ  sami. A způsob ohlášení je závislý na typu výplaty částek. Dostáváte-li výši důchodu prostřednictvím složenky, změnu jste povinni nahlásit na kterékoliv poště. Ta změní trvalé bydliště i korespondenční adresu, na kterou vám bude nově důchod chodit a poté změnu sama nahlásí ČSSZ. Chodí-li částky na účet u banky, změnu ohlaste buď formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvedete svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu a pošlete na adresu ČSSZ (Křížová 25, Praha 5, 225 08), nebo vše proveďte v elektronické podobě podepsaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz, či datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ.

Další důležité úřady

Finanční úřad

Návštěva finančního úřadu se vám naštěstí při změně trvalého bydliště vyhne, protože si úřad upraví data sám. Vám pak jen pošle rozhodnutí o změně místní příslušnosti.

Úřad práce

V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) úřady práce získává údaje automaticky – vše si kontrolují a evidují sami.

Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam máte z technických důvodů povinnost nahlásit změnu trvalého bydliště příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR.

Živnostenský úřad

Živnostenskému úřadu nemusíte, pokud podnikáte, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy lze ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republikyU živnostenského úřadu vás čeká návštěva jen v případě, že se stěhováním měníte sídlo své provozovny. Pokud jste ovšem už předtím nedali úřadu vědět, že má rovnou se změnou trvalého pobytu změnit i sídlo provozovny.

Katastrální úřad

Data si úřad aktualizuje automaticky, proto není nutné nic oznamovat. Správnost nové adresy ověříte na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“.

Informujte i ostatní instituce

Hlavní úřady výše zmíněné si při změně trvalého bydliště pohlídejte, především jejich časové lhůty. Nezapomeňte ale i na další instituce, v rámci kterých na vaší adrese trvalého pobytu záleží a vyhněte se tak pozdějším nepříjemnostem.

 • banky, u kterých vedete účty či úvěry

 • dodavatelé energií

 • pojišťovny

 • ošetřující lékaři

 • zaměstnavatelé či školy

 • pošta (SIPO, televizní a rozhlasové poplatky)

 • telefonní operátor atd.

Důležitá data:

Oznámení o změně trvalého bydliště je vaší povinností. U některých institucí nejste tlačeni termíny, zato u ostatních platíte vysoké pokuty, pokud včas neoznámíte aktuální adresu. Proto si termíny pohlídejte.

 • do 5 dnů ohlaste změnu u odboru dopravy (řidičský průkaz)

 • do 5 dnů na dopravním inspektorátu (malý i velký technický průkaz)

 • do 8 dnů na úřadě práce

 • do 8 dnů na živnostenském úřadě

 • do 15 dnů přihlaste psa na úřadě místa nového bydliště

 • do 15 dnů si vyřiďte nový občanský průkaz

 • do 30 dnů u zdravotní pojišťovny

 

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky