Změna výše záloh na energie

Obrázek autora článku

UlovDomov

10. 8. 2022

5 min

Titulní obrázek článku

Záloha by předně měla odrážet předpokládanou spotřebu energie. Při posledním vyúčtování jste zjistili, že vám dodavatel na další období vyměřil vyšší zálohu. Jak postupovat v tomto případě? Musíte zvýšenou zálohu akceptovat, nebo lze novou částku odmítnout? Odpovědi na otázky najdete v tomto článku.

Na začátku je důležité si uvědomit, že výše zálohy není neměnná ani nezvratná. Záleží tedy čistě na domluvě s vaším dodavatelem. Při prvním přihlášení, například jakožto majitel novostavby, se na konkrétní výši záloh zpravidla dohodnete s dodavatelem. Jakákoli další změna se poté odvíjí od posledního ročního vyúčtování, které se přirozeně mění každý rok podle aktuální spotřeby v bytě. Dle zákona č. 67/2013 Sb. může poskytovatel služby zálohy zvednout v průběhu roku v případě, že zvýšení řádně odůvodní. Tato změna se do praxe promítne následující měsíc od data doručení.

Máte-li však pocit, že navzdory finálnímu vyúčtování platíte zbytečně vysoké částky, nebojte se ozvat. Navýšení nemusíte útrpně snášet, stejně jako nemusíte každý měsíc platit více, pokud víte, že na konci roku peníze stejně dostanete zpátky. Tyto finance si dejte radši na spoření. Zálohy lze snadno změnit i telefonicky během několika minut.

Další kapitolou je placení záloh v případě, že jste nájemce. Výši záloh si sjedná pronajímatel společně  s nájemcem. O eventuálním navýšení musí pronajímatel nájemce informovat, přičemž navýšení by opět mělo odpovídat reálné spotřebě. Maximálně tedy 1/12 z celkového vyúčtování za předcházející rok. Pečlivě si pročtěte smlouvu a trvejte na tom, aby bylo přesně rozepsáno, kolik činí nájemné, kolik energie a co vaše zálohy pokrývají: energie bytu, služby domu (např. údržba společných prostor nebo opravy v bytě, viz článek Kdo je zodpovědný za opravy v nájemních bytech). Dále si pohlídejte, zda vaše zálohy budou ke konci zúčtovacího období vyúčtovány – bude vám vrácen přeplatek, nebo uhradíte nedoplatek. Je totiž možné, že byste zálohy mohli platit nenávratně, tedy nezávisle na tom, kolik skutečně spotřebujete energie. Zde platí zlaté pravidlo: Hraďte jen to, co stojí ve vaší smlouvě.

O kolik maximálně vám mohou dodavatelé zvednout měsíční zálohy? Bylo již řečeno, že výše záloh by měla odrážet reálnou spotřebu, a měsíční platba by se proto měla pohybovat kolem dvanáctiny konečné roční částky. Konkrétní výše záloh za energie není v legislativě nijak ošetřena, tudíž vše závisí na vzájemné domluvě smluvních stran (případně zálohy dohodne družstvo nebo společenství vlastníků). O snížení zálohy můžete požádat i v případě, že jste za předchozí období hradili nedoplatek, buďte však připraveni, že se stejná situace s nedoplatkem může v budoucnu opakovat.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky