Exekuce v pronajatém bytě

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

5 min

Titulní obrázek článku

Může vám exekutor zabavit váš majetek v pronajatém bytě, či vstoupit do bytu v době vaší nepřítomnosti? Přečtěte si odpovědi na časté otázky…

Bydlíte v pronajatém bytě či domě a s pronajímatelem jste uzavřeli nájemní smlouvu. Byt jste si zařídili z vlastních zdrojů, vybavení je tedy váš vlastní majetek. Může se ovšem stát, že si majitel nemovitosti nebo předchozí nájemník zřídili v bytě trvalý pobyt, následně se zadlužili, nebyli dluhy schopni splácet a byla na ně uvalena exekuce. Co dál? Jste ohroženi i vy, jakožto nájemníci, kteří v bytě bydlí nyní?

1. Jak zjistím, kdo má v bytě trvalý pobyt? Osoby přihlášené k trvalému pobytu u dané nemovitosti zjistíte na příslušném městském úřadě. Na stejném místě se k trvalému pobytu můžete přihlásit i vy.

2. Odhlášení trvalého pobytu. Jestliže je k trvalému pobytu přihlášen předchozí nájemník, můžete se domluvit s majitelem, aby na městském úřadě požádal o zrušení/odhlášení trvalého pobytu. Je-li zde přihlášen sám majitel-dlužník, nastává však problém…

3. Co se stane s movitým vybavením? Může vám jej exekutor odnést? Řešení přináší vaše nájemní smlouva, kde máte rozepsány konkrétní věci v bytě, jež patří pronajímateli (můžete si ji například ještě notářsky ověřit). Přirozeně pak zbytek movitých věcí bude váš; přičemž si schovávejte účtenky (či jiné daňové doklady), jelikož ty slouží jako důkaz, že jste jejich vlastníkem. V případě, že máte ve smlouvě napsáno, že jste byt převzali nevybavený, můžete exekutorovi dokázat, že veškeré vybavení v bytě patří vám.

4. Libovůle exekutora. Existuje mnoho případů, které začaly zdánlivě shodně, měly však nakonec odlišný průběh. Vše bylo totiž odvislé od jednání a postupu konkrétního exekutora. Ten by vám správně neměl zabavit váš majetek, pokud bydlíte v nájmu, na jehož pronajímatele byla uvalena exekuce. Pokud prokážete, že dané věci patří vám, exekutor je nesmí zabavit. V opačném případě vám je nejspíše zabaví a vymáhání zpětně vyžaduje mnohem víc energie a času.

5. Upozornění, že něco není v pořádku. Někdy se stane, že dlužník neuvede svou aktuální přechodnou adresu, tudíž do schránky „vašeho“ nájemního bytu dojde upozornění na exekuci. V tuto chvíli můžete upozornit Českou poštu a zároveň okamžitě i majitele bytu (pronajímatele), aby navštívil městský úřad a zrušil trvalý pobyt předešlého nájemníka-dlužníka. Dále zavolejte na exekutorský úřad a vysvětlete jim, jak se věci mají. Pravděpodobně se vás budou ptát na novou adresu dlužníka, pokud ji však neznáte, návštěvě exekutora se zřejmě stejně nevyhnete.

6. Může soudní exekutor vstoupit do bytu v době nájemníkovy nepřítomnosti? Ano, avšak musí mít k tomu současně zákonné podmínky, tedy soudní rozhodnutí (usnesení) vejít do bytu. Nemůže do bytu vniknout násilně, zamčené dveře musí proto otevřít zplnomocněný zámečník. Jestliže jste v době, kdy exekutor přijde, doma, prohlédněte si jeho oprávnění vstoupit do bytu.

Máte osobní zkušenost s exekucí v nájemním bytě? Podělte se s námi o vaše zážitky.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky