Přídatné vlastnictví

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

30. 9. 2020

5 min

Titulní obrázek článku

Toto sousloví vyjadřuje situaci, kdy vlastníte věc (nemovitost), ale bez dalšího (přídatného) spoluvlastnictví jiné, společné věci byste tu svou nemohli plně využívat. Trochu krkolomné? Vysvětlím vám to podrobné níže na příkladu.

Přístupová cesta k vaší chatě vede zahrádkářskou kolonií a každý z vlastníků jednotlivých chat je zároveň spoluvlastníkem této cesty. Pokud byste chtěli svou chatu prodat, musíte s ní přirozeně prodat také podíl k jediné přístupové cestě. Jinak by nový majitel neměl šanci se do chaty legálně dostat. Cesta proto spadá do kategorie přídatného vlastnictví, právo užívat ji mají všichni spoluvlastníci a nikomu v tom nesmí být zabráněno.

Někdy může nastat situace, že se jeden ze spolumajitelů bude chtít práva na přídatné spoluvlastnictví vzdát, to samozřejmě lze. Nicméně to bude účinné jen pro něj samotného, nikoli pro jeho další právní nástupce: nového kupce, dědice apod.

Důležitá je hlavně jedna věc: Spoluvlastníci nemohou libovolně měnit účel věci, pokud některý z nich nesouhlasí. Dejme tomu, že by se většina zahrádkářů rozhodla změnit část přístupové cesty v parkoviště. Bohužel změnu nemohou uskutečnit, pokud všichni s tímto krokem nesouhlasí. Věc v přídatném spoluvlastnictví nesmí být odňata společnému účelu proti vůli některého ze spoluvlastníků.

V žádném případě pak po vás, jakožto spoluvlastníkovi, nemůže nikdo požadovat finanční částku za používání věci v přídatném vlastnictví. Stěhujete se do nového domku a soused se na vás obrátil s požadavkem, že byste mu měl platit, protože jezdíte po cestě, jejíž podíl on sám také vlastní? Hloupost. Žádný nárok na takové jednání mu nevzniká.

O společnou věc se musíte přirozeně starat a udržovat ji v použitelném stavu. Na správu věci v přídatném spoluvlastnictví přispívají majitelé dle výše svého podílu. Ten se stanoví jednoduše podle výměry pozemku majitele: Tedy čím větší pozemek, tím větší podíl. Při hlasování o běžných nebo i významných záležitostech týkajících se správy rovněž hraje roli to, jaký podíl na společné věci vlastníte.

O spoluvlastnictví jako takovém se můžete dočíst zde

Podobné články