Průkaz energetické náročnosti budovy

Obrázek autora článku

UlovDomov

5 min

Titulní obrázek článku

Možná jste již zaregistrovali, že od 1. ledna roku 2016 začíná pronajímatelům povinnost předložit před podpisem nájemní smlouvy tzv. energetický štítek. Toto poměrně nepopulární opatření se nově týká téměř všech případů, které mohou u pronájmů nastat. Pojďme se tedy celému problému podívat blíže na zoubek.

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budovy, jak se štítek správně nazývá, je dokument, jehož výstupy náramně připomínají známé štítky z ledniček či praček. Úkolem průkazu pro budovy je stejně jako u spotřebičů ukázat předpokládanou spotřebu energií při jejím běžném používání. Dokument nám dá informace o množství energie vynaložených na teplo, ohřev vody, osvětlení a chlazení. Znásobíme-li množství energie aktuální cenou (např. plynu), ihned zjistíme, kolik přibližně za topení v budoucnu zaplatíme. Budovy jsou rozděleny jako domácí spotřebiče do kategorií A-G, přičemž novostavby mohou vycházet nejhůře do skupiny C. Platnost průkazu je 10 let.

Titulní obrázek článku

Kdy budeme nově energetický průkaz potřebovat?

V jakých situacích je tedy od 1. 1. 2016 průkaz třeba nechat vypracovat a kdy jste povinni jej nájemníkům předložit?

Vlastník jednotky je ze zákona povinen:

 • předložit průkaz možnému nájemci před uzavřením nájemní smlouvy

 • uvést ukazatele energetické náročnosti při inzerci bytu

 • v případě pronájmu prostřednictvím zprostředkovatele předat mu alespoň grafickou část průkazu

Vlastník či společenství vlastníků budovy jsou ze zákona povinni:

 • opatřit si průkaz při pronájmu byť jen jediného z bytů či nebytových prostor

 • předložit průkaz možnému nájemci bytu nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

 • uvést ukazatele energetické náročnosti při inzerci domu, bytu i nebytových prostor

Co z toho všeho plyne pro pronajímatele bytu?

Jedna velmi podstatná informace. Průkaz energetické náročnosti budovy pro budoucího nájemce mu musí zajistit společenství vlastníků domu. V případě neochoty ze strany společenství jej doporučujeme k tomuto aktu písemně vyzvat.

Výjimky z těchto povinností

Na závěr si uveďme několik běžných případů, ve kterých není nutné nechat průkaz energetické náročnosti budovy vypracovávat:

 • budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 50m2

 • stavby pro rodinnou rekreaci užívané pouze část roku

 • objekty v památkové rezervaci (nikoliv v památkové zóně) a kulturní památky

 • pokud nebyl společenstvím vlastníků oproti písemné výzvě majitele bytu energetický průkaz vydán, může jej majitel bytu nahradit vyúčtováním energií, plynu a tepla za uplynulé tři roky. Rizika v tomto případě nese pouze společenství vlastníků, které nedostálo své zákonné povinnosti.

 • nemovitosti dokončené před rokem 1947, u kterých nebyla provedena větší rekonstrukce a to v případě písemné dohody obou zúčastněných stran.

Jak průkaz získám a kolik stojí?

Energetické průkazy může vydávat pouze energetický specialista s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. Ověřeným zhotovitelem je např. chciPRŮKAZ.cz s celorepublikovou působností. Ceny se pohybují u rodinných domů od 2000 Kč a u bytových domů od zhruba 3500 Kč.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky